Kategori: 110/Nødnett

1 10 11 12 13 14 120 / 139 POSTS
IP-telefon = nødtelefonkaos?

IP-telefon = nødtelefonkaos?

Faktum er at ved bruk av ip-telefon vil nødsamtalen som blir ringt inn bli rutet til den nødsentralen som ligger i samme distrikt som der serveren til [...]
”Trippelvarsling” Å nei ! (ikke i Finnmark)

”Trippelvarsling” Å nei ! (ikke i Finnmark)

Beredskapsavdelingen i Karasjok brannvesen ”sliter” med at brann og andre nødmeldinger stadig kommer inn altfor sent. Som regel gjelder dette nødmeldi [...]
Raskere respons

Raskere respons

Det vil gjennom hele 2005 pågå et viktig forberedende arbeid før utbyggingen starter i 2006. Dette arbeidet vil ledes av DSB og forutsetter en aktiv [...]
Uenighet om prisen for 110-sentraler

Uenighet om prisen for 110-sentraler

Men nå kan saken se ut til å få sin slutt etter at saken ble tatt opp med justisminister Odd Einar Dørum.  Ifølge Vesterålen Online skriver mini [...]
Endelig nødnett!

Endelig nødnett!

Den første utredningen om felles nødnett for utrykningstetatene startet i 1995 med representanter fra Justisdepartementet, Statens Helsetilsyn og davæ [...]
Kritikk mot 110-sentral

Kritikk mot 110-sentral

Ved 02.30-tiden natt til fredag 17. september oppdaget en kvinne bosatt utenfor Tønsberg at det brant i nabohuset. Hun ringte straks 110-sentralen i V [...]
From Hell to Bergen

From Hell to Bergen

Første foredragsholder var fungerende ekspedisjonssjef, Mette Stangerhaugen fra Justisdepartementet. Hun brukte deler av sin taletid til å skryte av v [...]
Mest moderne 110-sentral i landet

Mest moderne 110-sentral i landet

Alarmsentral Brann Øst (ABØ) er etablert på den nye brannstasjonen til Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen på Tykkemyr i Moss. Den offi [...]
Ett nødnummer i Norge?

Ett nødnummer i Norge?

Det er satset millioner av kroner på å vurdere TETRA i Norge, og det er nedlagt tusenvis av timer på å forsøke å lage en utredning om ett nødnummer, m [...]
Forventer snarlig nødnettløsning

Forventer snarlig nødnettløsning

Det fremgår at Regjeringen ikke har tatt endelig stilling til spørsmålet om fremtidig radiosamband for nødetatene. Det vises spesielt til Datatils [...]
1 10 11 12 13 14 120 / 139 POSTS