Kategori: 110/Nødnett

1 11 12 13 14 130 / 139 POSTS
110 + 112 + 113 = 112?

110 + 112 + 113 = 112?

Det startet med utredningsprosjektet: ”Forenkling og effektivisering av nødmeldetjeneste og nødkommunikasjon i telenettet” i begynnelsen av 2001, med [...]
Trippelvarsling

Trippelvarsling

Norsk Kommunal Forening avd. Sør – Trøndelag gjennomførte fagseminar brannvern 20. november 2003. I forbindelse med seminaret, der trippelvarsling var [...]
Uenigenhet om 112

Uenigenhet om 112

Nå vil Justisdepartementet selv lage en rapport ut fra det arbeidet som er gjort. Rapporten tar sikte på å gi en anbefaling. Man regner med å legge fr [...]
5500 underskrifter for nytt nødsamband

5500 underskrifter for nytt nødsamband

Ansatte i politiet, brannvesenet og akutthelsetjenesten opplever daglig situasjoner hvor sambandet ikke strekker til. Det har i mange år vært jobbet f [...]
TETRA-pilot avsluttes 15. juni

TETRA-pilot avsluttes 15. juni

-Vil ikke tilbake til gammelt samband Pilotprosjektet er forlenget til 15. juni, men da blir TETRA-systemet slått av og ansatte i politi, brann- og [...]
Færre og større 110-sentraler

Færre og større 110-sentraler

Men DBE ønsker at kommunene selv skal finne løsningene og 3. september gikk det ut brev fra DBE hvor de ber kommunene sette seg ned og finne hvilken f [...]

113 ute av drift

Dette skjedde tirsdag 26. november ca. kl. 14.45, og AMK-sentralen var ikke oppe og gikk igjen som normalt før nærmere klokken 23.00 Det vil si at ca. [...]
Fortsatt kamp om 110-sentraler

Fortsatt kamp om 110-sentraler

Trolig blir DBE nødt til å foreta en beslutning i flere regioner for flere steder har kampen om fremtidig 110-sentral utartet til nærmest "krig" mello [...]
Fortsatt stor tro på Tetra

Fortsatt stor tro på Tetra

Utgangspunktet var at vi skulle få et radiosamband som var bedre enn dagens og forhåpentlig mer driftssikkert, samtidig som det også skulle være avlyt [...]
Når kommer utredningen om ett nødnummer?

Når kommer utredningen om ett nødnummer?

Justisdepartementet har oppdraget å levere begge utredningene om ett nødnummer og Tetra. Utredningen om ett nødnummer har  vært forutsatt ferdigs [...]
1 11 12 13 14 130 / 139 POSTS