Kategori: 110/Nødnett

1 2 3 4 14 20 / 139 POSTS
Beskyttet: Rekruttering til 110-sentralen

Beskyttet: Rekruttering til 110-sentralen

Det er nok mange som har kjent på utfordringen med rekrutering til 110-sentralene. 110-sentralen for Oslo, Asker og Bærum har tenkt tradisjonelt i al [...]
Pris for god bruk av Nødnett

Pris for god bruk av Nødnett

Pressemelding Nødnett: Denne handlingen ble i evalueringen av hendelsen trukket frem som en viktig årsak til en vellykket innsats. - Det var mange [...]
Nye og gamle talegrupper skaper forvirring

Nye og gamle talegrupper skaper forvirring

Alle landets brannvesen vil ha en periode med både nye og gamle talegrupper i sin radioterminaler. Årsaken er omleggingen av politidistriktene. Det ka [...]
Bruk av Nødnett i Redningstjenesten

Bruk av Nødnett i Redningstjenesten

Nødnett og sjøhendelser Hovedregel: Aksjonssamband i enhver sjø/vann hendelser er maritim kanal 16. Internasjonalt reglement regulerer bruk av mariti [...]
Alarmsentral Brann Innlandet

Alarmsentral Brann Innlandet

Alarmsentral Brann Innlandet dekker 46 kommuner i Hedmark og Oppland med unntak av Os og Jevnaker. Regionen er sammenfallende med Innlandet [...]
Felles 110-sentral for Asker, Bærum og Oslo

Felles 110-sentral for Asker, Bærum og Oslo

Dette har blitt en stor sentral som dekker ca. 850 000 innbyggere, og to brannvesen med 11 brannstasjoner med kasernerte mannskaper. Nærhete [...]
Samlokalisering av sentraler

Samlokalisering av sentraler

Det foreligger en utrullingsplan for samlokaliseringen, men mye avhenger av bevilgningene på statsbudsjettet til bygging av sentraler. I statsbudsjet [...]
Koblet sammen Nødnett med Sverige

Koblet sammen Nødnett med Sverige

Innvielsen og sammenkoblingen av de to nødnettene fant sted i forbindelse med en større øvelse på grensen mellom Storlien i Sverige og Meråker i Norge [...]
Én stor 110-sentral er bedre enn to små

Én stor 110-sentral er bedre enn to små

La oss si det med en gang: Vi har forståelse for ønsket om en minimumsbemanning på fem operatører døgnet rundt. Kravet kommer fra dyktige operatører m [...]
Samlokalisering av 110 og 112

Samlokalisering av 110 og 112

Vedtaket om samlokalisering av 110-sentralene med politiets 112-sentraler kom i desember og spørsmålene er mange om hvilke konsekvenser dette få [...]
1 2 3 4 14 20 / 139 POSTS