Kategori: Brannetterforskining

Øst politidistrikt: Vi rykker ikke ut på slike saker

Øst politidistrikt: Vi rykker ikke ut på slike saker

Øst politidistrikt gjennomførte ikke åstedsundersøkelser eller branntekniske undersøkelser for de brannsakene som ble undersøkt når statsadvokaten for [...]
Kripos i brev til POD: Bekymret over mangelfull brannetterforskning

Kripos i brev til POD: Bekymret over mangelfull brannetterforskning

POD svarer etter 539 dager  Kripos er bekymret for brannetterforskningen i Norge når det gjelder kapasitet og kvalitet. Som et resultat av det [...]
Brannetterforskning må på nytt settes i fokus –Fagmiljøet vil ha et nytt rundskriv om brannetterforskning

Brannetterforskning må på nytt settes i fokus –Fagmiljøet vil ha et nytt rundskriv om brannetterforskning

  Det siste rundskrivet som riksadvokaten har sendt og som retter et sterkt fokus på brannetterforskning, ble sendt ut i 1973. Rundskrivet er [...]
GODE NYHETER FOR STATISTIKKEN

GODE NYHETER FOR STATISTIKKEN

Innrapportering av brannårsak fra politiet til DSB er historisk lav. Med en innrapporteringsprosent for boligbranner på ca. 30 prosent, er det ikke le [...]
Det siste rundskrivet fra riksadvokaten som setter fokus på brannetterforskning er datert 31. august 1973. Trenger Norge et nytt oppdatert rundskriv?

Det siste rundskrivet fra riksadvokaten som setter fokus på brannetterforskning er datert 31. august 1973. Trenger Norge et nytt oppdatert rundskriv?

Riksadvokaten sender ut rundskriv til politidistriktene der det bl.a. legges føringer for hva politidistriktene skal prioritere. Det siste rundskrivet [...]
5 / 5 POSTS