Kategori: Brannetterforskining

1 2 10 / 13 POSTS
3 av 5 boligbranner har ukjent årsak. Er det et godt nok verktøy for å arbeide forebyggende?

3 av 5 boligbranner har ukjent årsak. Er det et godt nok verktøy for å arbeide forebyggende?

Det er politiet som fastsetter brannårsaken. Av alle branner vet vi ikke brannårsaken for 82 prosent. For alle bygningsbranner vet vi ikke brannårsake [...]
Riksadvokaten utarbeider nytt rundskriv om brannetterforskning

Riksadvokaten utarbeider nytt rundskriv om brannetterforskning

Riksadvokatens rundskriv om brannetterforskning er snart 50 år gammelt. Det motiverer ikke til å etterforske branner eller undervise i brannetterforsk [...]
Brannetterforskningen i Norge svikter – riksadvokaten gjør ikke jobben sin

Brannetterforskningen i Norge svikter – riksadvokaten gjør ikke jobben sin

Brannetterforskningen i Norge svikter på mange plan. Eldgamle og utdaterte rundskriv skal styre etterforskningen, den formelle utdannelsen ble sist ar [...]
Innrapportering av branner er fortsatt ikke tilfredsstillende

Innrapportering av branner er fortsatt ikke tilfredsstillende

KOMBRA har tidligere dokumentert at innrapportering av brannårsak fra politiet til DSB har ligget på et svært lavt nivå. Etter at KOMBRA tok dette opp [...]
KRIPOS ER BEKYMRET FOR KVALITETEN TIL BRANNSAKKYNDIGE – RIKSADVOKATEN HAR ENNÅ IKKE TATT NOEN BESLUTNINGER

KRIPOS ER BEKYMRET FOR KVALITETEN TIL BRANNSAKKYNDIGE – RIKSADVOKATEN HAR ENNÅ IKKE TATT NOEN BESLUTNINGER

Kripos er bekymret for kvaliteten på brannsakkyndige. Det er også direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening. En masteroppgave dokumenterer grundi [...]
TO SPØRSMÅL TIL RIKSADVOKATEN

TO SPØRSMÅL TIL RIKSADVOKATEN

KOMBRA har stilt riksadvokaten spørsmål om hvordan bygningstekniske forhold ved en brann skal etterforskes og straffeforfølges og hvilke hjemler påtal [...]
RIKSADVOKATEN INNRØMMER AT RUNDSKRIVET OM BRANNETTERFORSKNING ER UTDATERT

RIKSADVOKATEN INNRØMMER AT RUNDSKRIVET OM BRANNETTERFORSKNING ER UTDATERT

KOMBRA skrev brev til riksadvokaten 3. januar i år med krav om nytt rundskriv innen brannetterforskning. Riksadvokaten vil ikke komme med en spesifikk [...]
Sør-Vest politidistrikt henla alvorlig ildspåsettelse med antatt kjent gjerningsmann

Sør-Vest politidistrikt henla alvorlig ildspåsettelse med antatt kjent gjerningsmann

Sør – Vest politidistrikt henla i 2017 en påsatt brann med antatt kjent gjerningsmann. Mye tydet også på at gjerningsmannen ikke var tilregnelig og ku [...]
Øst politidistrikt: Vi rykker ikke ut på slike saker

Øst politidistrikt: Vi rykker ikke ut på slike saker

Øst politidistrikt gjennomførte ikke åstedsundersøkelser eller branntekniske undersøkelser for de brannsakene som ble undersøkt når statsadvokaten for [...]
Kripos i brev til POD: Bekymret over mangelfull brannetterforskning

Kripos i brev til POD: Bekymret over mangelfull brannetterforskning

POD svarer etter 539 dager  Kripos er bekymret for brannetterforskningen i Norge når det gjelder kapasitet og kvalitet. Som et resultat av det [...]
1 2 10 / 13 POSTS