KALDT, MØRKT, VÅTT OG LÆRERIKT  Opplæring og trening for innsatsmannskapene i slep og nødanker på skip sto Kystvakten for.   

KALDT, MØRKT, VÅTT OG LÆRERIKT  

Se for dere Finnmarkkystens ugjestmilde klima i desember med kuldegrader, storm i kastene og knapt mer enn litt dårlig dagslys i tre kvarter midt på dagen. Så tikker meldingen inn om at ett større tankskip fullastet med LNG på vei mot Melkøya med flere tusen liter råolje, har hatt en...

For å lese denne artikkelen må du være abonnent.

Ønsker du å lese mer?