Brannvesenkonferansen 2021

Brannvesenkonferansen 2021

Brannvesenkonferansen 2021 ble arrangert tirsdag 16. mars. Årets konferanse var endags og heldigital, og temaet var kompetanse for fremtidens utfordringer.

Kompetanse for fremtidens utfordringer
Utdanningsreformen med ny fagskole og teknologistøttet opplæring for deltid var hovedtema for årets konferanse. I tillegg inneholdt programmet flere dagsaktuelle temaer, som kvikkleireskredet i Gjerdrum og felles etter- og videreutdanninger for nød- og beredskapsaktørene.

>> Program Brannvesenkonferansen 2021

Presentasjoner fra Brannvesenkonferansen 2021:

>> Se opptak av konferansen på Vimeo.

COMMENTS