Historisk engasjement i Bergen Brannvesen

Historisk engasjement i Bergen Brannvesen

Selv om Bergen Brannvesen er blant de mest travle og framtidsrettede i Norge, og kanskje det kommunale brannvesen som utfører mest forskjellige oppgaver, lever tradisjonene i beste velgående. Dette gjelder både musikkorpset og foreningsarbeidet, som har mer enn 100 års tradisjoner, og idrettslaget som også har oppnådd pensjonistalder og er på vei mot de 90.

I tillegg til dette står også museumsarbeidet sterkt. Kanskje tilværelsen i gamle brannstasjoner er medvirkende til dette. Sandviken brannstasjonen fyllte 100 år i 2003 og i den for lengst umoderne Hovedbrannstasjonen holder etaten til i bygninger fra 1705 og 1888.
Først og fremst kan man vel takke framsynte og engasjerte brannfolk, men også brannsjefer som har vært opptatt av og støttet bevaringstanken.

Samlingene
Lykken var at da de siste hestene forsvant i 1936, var der en brannmester Thorsen i Sandviken, som tok initiativ til å bevare mye av hesteutstyret, med tanke på et framtidig museum. I tillegg til dette var mye av pumpeutstyret fra de frivillige og utskrevne brannbrigadene med historie helt tilbake til middelalderen tatt vare på, først og fremst fordi disse brannbrigadene ikke ble formelt oppløst før lenge etter at Bergen Brannvesen var blitt en realitet. Da var utstyret blitt så gammelt at man selv i ”gamle dager” fant dette bevaringsverdig. Således har man en stor og unik samling både av pumper og vogner med historie helt tilbake til både 1600-, 1700- og 1800-tallet. Her er flere pumper fra slutten av 1600-tallet, som er fullt brukbare. Det samme gjelder hestevogner, både enspente og tospente, sjefs-, mannskaps- og stigevogner, samt flere utgaver av utrykningssleder.

Samlingene representerer alle deler av den branntekniske utviklingen. Her kan nevnes vannverk, uniformer, hjelmer, brannseil og tepper, brannsentraler, røykdykkertjenesten, feiervesenet, sjøsprøytene, stiger, modeller, strålerør, slanger og mye, mye mer.
Samlingene levde i mange år et usikkert og omflakkende liv i reperbaner, kjellere og skur
fram til det ble reist et stort magasinbygg i tilknytning til Arna Brannstasjon. Likevel rommer dette bygget langt fra alle gjenstander og kjøretøyer. Brannstasjonskjellere og  fjellhaller er også i bruk til lagring. Annet utstyr er utstilt hos forsikringsselskaper og hos bilfirma.

Veteranbiler
I tillegg til alt dette er det tatt vare på 14 veteranbiler. I mange år har Bergen Brannvesen 
gjort den avtalen med mindre brannvesen, som har kjøpt brukte biler, at når de gikk ut av bruk, skulle Bergen Brannvesen få disse vederlagsfritt tilbake. Således kom nylig ”Sandviksstigen” tilbake fra  Grimstad, da de fikk seg ny brukt snorkel fra Oslo. Samlingen av biler består av brannbiler, stigebiler, sjefsbiler og ambulanser. De aller fleste med tjeneste i Bergen Brannvesen, men klenodier fra andre brannvesen har man også tatt i mot, bl.a den eldste bilen i samlingen, en 1923 modell DeLaHeye fra Granvin Brannvern. Ellers må nevnes samlingen med Magirus stigebiler, den eldste fra 1935, den yngste fra 1966. Tre av disse var nylig innleid av Bergen Kino i forbindelse med premiere på filmen ”Ladder 49”.

1935-modellen hadde ikke vært startet siden slutten av 60-tallet, men med økonomisk støtte fra Norsk Kulturråd, ekstern hjelp og innsats fra egne mannskaper, samt tips fra Oslo Brannvesens Historielag og bistand fra Magirusfabrikken i Tyskland, går nå dette klenodiet for egen  maskin. Støtte fra Norsk Kulturråd er også gått til et pågående prosjekt med å restaurere en Volvo ambulanse fra 1952, det året Bergen Brannvesen fikk ambulansekjøring.  

Å holde alle disse bilene er en stor utfordring. Derfor har flere vaktlag påtatt seg fadderansvar for hver sin veteranbil.
Det at man har pumper, vogner og biler som fungerer fra et langt tidsrom, gjør at det kan lages seanser, med ”utrykninger” fra forskjellige århundrer med tidsriktig utstyr og uniformer. Ved brannsjefskonferansen i Bergen i 2002 ble det foretatt historiske ”utrykninger” til Bryggen anno 1600-, 1800-, 1900- og 2000-tallet med 40 aktive og pensjonerte brannfolk involvert. Det samme planlegges til våren under Nordiske Brannmenns Studiedager og under Veteranbrannbiltreff, som Bergen Brannvesen og Bergen Brannhistoriske Stiftelse inviterer til første helgen i august 2005.

Bergen Brannhistoriske Stiftelse
For å sikre at samlingen blir tatt vare på inn i framtiden, uavhengig av hva som måtte skje i og med Bergen Brannvesen, ble der i 1988 opprettet en stiftelse med formål å ta vare på samlingen og Bergen by’s branntekniske historie. I styret sitter  brannsjefen, representanter for fagforeningen og de ansatte, pensjonistene, det private næringsliv, Bergen Tekniske Museum og Byarkivet.
Den viktigste jobben gjør imidlertid ”arbeidsgruppen”, som hovedsakelig består av spreke pensjonister. Disse møtes jevnlig i Arna, til sosialt samvær og praktisk arbeid. Denne gruppen er svært viktig, for den kjenner til utstyret og historien bak det. Dette er tradisjonsbåren kunnskap som er av uvurderlig verdi. Det gledelige er at det er økende interesse for museumsarbeidet også blant yrkesaktive brannfolk.

Bergen Brannmuseum i Hovedbrannstasjonen
I mange tiår har Bergen Brannvesen ventet på å få ny og mer tidsmessig hovedbrannstasjon.
Endelig synes dette målet å bli nådd. I 2006/2007 vil den nye hovedbrannstasjonen stå ferdig på Nygårdstangen.
Drømmen og ønsket har vært at den gamle Hovedbrannstasjonen skulle bli museum. Høsten 2002 så disse planene ut til å strande. Byrådet la hele det gamle Rådhuskvartalet med Hovedbrannstasjonen ut for salg på det åpne marked, blant annet for å finansiere den nye hovedbrannstasjonen. Bergens Tidende ble tipset om saken og laget en helsides reportasje om samlingene og planene for brannmuseum. Da våknet bergenserne med Gunnar Stålesen i spissen. Det ble mange og sterke innlegg i avisene. Så sterke var reaksjonene at salget ble stoppet. Selv om det formelt ikke er vedtatt, peker alt i retning av at gamle Hovedbrannstasjonen med sin sentrale beliggenhet midt i Bergen sentrum vil bli stilt til rådighet for å skape  et enestående brannmuseum.

For brannfolk som planlegger ferie i Bergen om noen år, anbefales da sterkt et besøk på Bergen Brannmuseum. Her kan også bli mulighet for overnatting for ferierende brannfolk.
Etterlysning: Har brannvesenet ditt gammelt utstyr som skal kastes, kanskje kan det brukes på vårt brannmuseum. Ellers er man stadig på jakt etter gamle blålys, rødlys/lamper og sirener.
brann.museum@bergen.kommune.no

COMMENTS