Pizzabranner – en seiglivet myte

Pizzabranner – en seiglivet myte

Pizzabranner – en seiglivet myte

Er støv på skjøteledninger en brannårsak?

Tekst: Thor Kr. Adolfsen

 

Pizzabranner

Etter at Norsk brannvernforening hadde brukt flammebrann i pizza som et eksempel på brann på komfyren, skrev undertegnede i desember 2019 kommentarartikkelen «Pizzabranner må forebygges, men ikke fordi folk omkommer av det». Artikkelen følger vedlagt. Her dokumenteres det grundig at pizza ikke vil kunne antenne med flammer i en stekeovn. Av dette følger det også at et hus ikke vil kunne antenne som følge av svidd pizza. Artikkelen dokumenterer også at ingen til nå har omkommet av svidd pizza eller svidd mat i stekeovnen. Norsk brannvernforening ble konfrontert med at de brukte bilder av pizza i brann i sine informasjonsprosjekter. Administrerende direktør Rolf Søtorp forklarte at dette var kun ment som illustrasjonsbilder og svarte ikke på spørsmålet om bildet den gang var manipulert.

 

I artikkelen uttrykker undertegnede bekymring over at pizzabranner fester seg som en myte. Etter at artikkelen ble publisert fikk undertegnede mange positive tilbakemeldinger fra bl.a. forsikring, etterforskningsmiljøet og brannvesenet.

 

I år gjentar Norsk brannvernforening sin informasjonskampanje på Facebook med Hans Olav Lahlum som formidler av fakta. Innslaget om pizzabranner er en serie om «Livreddende Lifehacks», som betyr velmente råd.  Også denne gangen bruker man et bilde av pizza i full brann; se figur 1. Etter min mening er det viktig å forebygge brann på komfyrplater og svidd mat i komfyren. Brann på komfyrplater er direkte livstruende. Svidd mat i stekeovnen medfører mange unødvendige utrykninger. Det er derimot etter min mening helt feilslått å bruke flammebrann i pizza som et eksempel fordi dette rett og slett aldri vil forekomme i en stekeovn. Bildet må derfor være manipulert. Informasjonskampanjer bør etter min mening være kunnskapsbaserte med reelle eksempler. Å bruke bilder av flammebrann i pizza bygger bare opp om en myte som ikke er sann. Det er hverken det profesjonelle miljøet eller allmennheten tjent med.

 

Litt humoristisk vil jeg hevde følgende: Om du absolutt må lage varm mat på komfyren når du kommer hjem om kvelden, er antakelig pizza det tryggeste. Men jeg anbefaler det ikke.

 

 

 

 

 

Figur 1

Norsk brannvernforening bruker pizza i full brann som illustrasjonsbilde på sine Facebook side sommeren 2021.

 

Undertegnede stilte avdelingslederen for samfunnsanvar Mari Bræin Faaberg i Norsk brannvernforening følgende spørsmål:

  • Er bildet som brukes i kampanjen manipulert eller er det faktisk brann i en pizza?

 

  • Nå er det etter mitt syn godt dokumentert at pizza ikke brenner med flammer, hvorfor bruker Norsk brannvernforening dette som et eksempel? Er ikke dette å villede folk?

 

Norsk brannvernforening svarer fortsatt ikke på spørsmålet om bildet er manipulert. Her er svaret fra Faaberg:

Bildet i kampanjen er et illustrasjonsbilde. Som vi tidligere har kommunisert til deg er «pizza-branner» et vel innarbeidet begrep som forstås av publikum og benyttes for å få frem et pedagogisk poeng, nemlig at man ikke bør bruke komfyren om man er trøtt og ikke edru. Illustrasjonen er basert på at vi kommuniserer til et oppvakt publikum hvor vårt formål er å unngå unødige utrykninger og innånding av helseskadelig røyk, særlig rettet mot studenter som ofte bor i små boenheter.

 

Det er etter min mening bekymringsfullt at Mari Bræin Faaberg hevder at «pizzzabranner» er et vel inarbeidet begrep. Jeg forventer mer seriøsitet fra en så sentral organsisasjon som Norsk brannvernforening. Man bør ikke etter min mening ikke under noen omstendigheter bygge kampanjer på myter. Et publikum blir vel ikke mer oppvakt av å bli presentert for myter?

Det er forståelig at man ønsker å bruke dramatiske bilder i kampanjer om brannvern for å få oppmerksomhet rundt temaet. Men hvorfor bruke brann i pizza, når det finnes så mye annet å ta av? Se figur 2.

Figur 2

Fra venstre: Bacon og smør i stekepanne, sukker og smør i gryte og olje i gryte.

Foto: Thor Kr. Adolfsen

 

Pressen har et sett med etiske retningslinjer utarbeidet av «Pressens faglige utvalg». Reglene betegnes som «Vær varsom-plakaten» og gjelder for både trykte medier og elektroniske medier. I paragraf 4.11  og 4.13 står det følgende:

 

4.11. Vern om det journalistiske fotografiets troverdighet. Bilder som brukes som dokumentasjon må ikke endres slik at de skaper et falskt inntrykk. Manipulerte bilder kan bare aksepteres som illustrasjon når det tydelig fremgår at det dreier seg om en montasje.

 

4.13. Feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig.

 

Etter mitt syn har Norsk brannvernforening brutt god presseskikk ved å formidle fakta som ikke er sanne ved å bruke et manipulert bilde.

 

 

Støv på skjøteledninger

I sommer hadde Norsk brannvernforening et oppslag på sin Facebookside om at det var viktig å tørke støv at skjøteledninger da varmgang kunne medføre brann. Se figur 3.

Figur 3

Oppslag på Norsk brannvernforenings Facebookside sommeren 2021.

 

Etter over 37 år i bransjen, var dette for meg en helt ny brannårsak. Undertegnede sendte en forespørsel til avdelingsleder for samfunnsansvar i Norsk brannvernforening, Mari Bræin Faaberg der det ble etterspurt dokumentasjon for påstanden. Etter henvendelsen fjernet Brannvernforeningen oppslaget. Faaberg svarte følgende:

Med hensyn til ditt andre spørsmål har vi nå fjernet denne posten på Facebook. Det ble gjort en feil internt som førte til at denne posten ble publisert. Det er feil at støv på skjøteledning kan forårsake brann og vi beklager at vi la ut en post om dette.

COMMENTS