«Nyttige råd og tips»

«Nyttige råd og tips»

BBL Pivotal formidler blant annet forsikringer til nærmere 6000 borettslag og sameier (boligselskaper) over hele landet, og i dette ligger det også et sterkt fokus på skadeforebyggende tiltak. En av samarbeidspartnerne er BSP Partner som bistår med If sikkerhetsbutikk og distribusjon av skadeforebyggende produkter til boligselskapene. I høst gikk de to sammen om å produsere hjelpefilmer rundt temaene røykvarslerhåndslokkerhusbrannslange, og rømningsveier

 

Filmene inngår i Sikkerhetsposen, som er et tiltak for å kontrollere varslings- og slokkeutstyret i boligene og gi styret i boligselskapet viktig oversikt over tilstanden. Beboer scanner QR koden med kameraet på sin smarttelefon, noe som tidligere ikke var mulig, og får her veiledning om hvordan kontrollen skal foretas.

«Sikkerhetsposen»

 

Jeg vil berømme BBL Pivotal som viser et stort samfunnsansvar ved å produsere filmene, som forsterkes ytterligere ved at de er positive til at budskapet deles og ligger åpent. Filmene er i utgangspunktet tiltenkt beboere i boligselskap, men budskapet er like relevant uansett boform, uttaler René Depuis i BSP Partner, som distribuerer Sikkerhetsposen på vegne av BBL Pivotal.

 

Vi er hele tiden på jakt etter nye ideer som kan redusere skader i borettslag og sameier. Det å visualisere det du skal gjøre via film, tror vi kan være med på å senke terskelen for å gjennomføre tiltaket, og kanskje kan det også skape inspirasjon til varig, skadeforebyggende tenkning, sier avdelingssjef Gunnar Andersen i BBL Pivotal. 

Han takker samtidig BSP Partner og produsent Konsis Grafisk for et meget godt samarbeid i produksjonen av filmene.

 

Kontaktpersoner:

Gunnar Andersen

Avdelingssjef

BBL Pivotal

Mobil  +47 993 92 238

E-post: ga@bblpivotal.no

COMMENTS