ØNSKER STØRRE FOKUS PÅ BRANNETTERFORSKNING Å vite hvordan en brann oppstår og utvikler seg er nødvendig og grunnleggende kunnskap for alle avdelinger i brannvesenet. For å forebygge i riktig retning er det derfor viktig å finne ut hvorfor branner faktisk oppstår og utvikler seg, sier Lars Kvissel som er brannutreder i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (foto: Ola Rasch, El-sikkerhet Norge). 

ØNSKER STØRRE FOKUS PÅ BRANNETTERFORSKNING 

Branninspektør Lars Kvissel i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS ønsker at flere brannvesen tar initiativ til et tverrfaglig samarbeid med politi og el-tilsyn med hensyn til brannetterforskning.   Roy Larsen, Brannmannen  Tverrfaglig brannetterforskning har vært et tema siden 90-tallet og selv om arbeidsgruppen for kvalitetssikring av brannetterforskning (AKB) i 2008 anbefalte etablering av tverretatlige brannetterforskningsgrupper på permanent basis mente Politidirektoratet (POD) at...

For å lese denne artikkelen må du være abonnent.

Ønsker du å lese mer?

COMMENTS