Trondheim: Livsviktig samarbeid

Trondheim: Livsviktig samarbeid

Eldre med hjelpebehov, rusavhengige og mennesker med psykiske helseproblemer er særlig sårbare for brann, og mange trenger hjelp for å være trygge i hjemmet sitt. Røykvarslere kan redde liv, men det forutsetter at de fungerer og kan høres av personer som befinner seg i boligen.
I forbindelse med Røykvarslerdagen 1. desember, oppfordrer vi alle kommuner til å teste røykvarslere hos sårbare tjenestemottakere og bytte batteri dersom det er behov for det.
 
 
Hjemmetjenesten i Trondheim kommune har ekstra fokus på røykvarsleren hos sine brukere i forbindelse med Røykvarslerdagenhttps://www.livsviktigsamarbeid.no/kurs-og-opplaring/filmer-og-e-laringskurs/roykvarslerdagen/ 
 
Filmen finnes også herhttps://www.facebook.com/DSBNorge

COMMENTS