VINTERTØRRE TREHUS – EN UNDERVURDERT BRANNRISIKO? Den norske bebyggelsen, dominert av trehus, er spesielt brannutsatt vinterstid. Basert på teoretiske modeller, skal Ruben Dobler Strand utvikle og forske på prediksjons- og varslingssystemer for brannrisiko i trebebyggelse. Bildet er fra brannen i Lærdal i 2014 (foto: BT).  

VINTERTØRRE TREHUS – EN UNDERVURDERT BRANNRISIKO? 

Den norske bebyggelsen, dominert av trehus, er spesielt brannutsatt vinterstid (1). Når det er lave temperaturer ute, er det lite fuktinnhold i uteluften. Når denne kalde luften kommer inn, og varmes opp, får luften innendørs veldig lav relativ fuktighet. Tørr inneluft tørker hygroskopiske materialer vi omgir oss med.   Torgrim Log, professor. Høgskolen Vestlandet Vi vet jo alle at tørre trematerialer brenner langt mer intenst enn fuktigere trematerialer, og hver vinter får vi branner i tørre...

For å lese denne artikkelen må du være abonnent.

Ønsker du å lese mer?

COMMENTS