Kategori: Fagstoff

1 2 3 26 10 / 255 POSTS
KRITISK TIL STOR BELASTNING VED BEREDSKAPSVAKT

KRITISK TIL STOR BELASTNING VED BEREDSKAPSVAKT

Arbeidstilsynet krever at Follo brannvesen IKS gjennomgår organiseringen av beredskapen på Nesodden brannstasjon fordi belastningen der er for stor me [...]
BEDRE HÅNDTERING AV ELBILBRANNER 

BEDRE HÅNDTERING AV ELBILBRANNER 

Et samarbeid mellom IUA Østfold og bilbergeren SOS Nedre Glomma gjør at håndteringsevnen for elbilbranner i Østfold har blitt bedre.   Si [...]
BRANNVESENETS FORHOLD TIL LYNGBRANNER OG BRENNING 

BRANNVESENETS FORHOLD TIL LYNGBRANNER OG BRENNING 

Kystlyngheier finnes i et bredt belte i Norge fra Sørlandet og opp til Lofoten og er preget av jevnlig avbrenning og beiting over mange hundre år. Når [...]
BRASOV ROPE RESCUE 2022

BRASOV ROPE RESCUE 2022

Det er bra satsing og høyt engasjement rundt Urban tauredning hos våre rumenske kolleger. Det legges til rette for treningscamper der lag fra hele Rom [...]
RESTVERDIREDNING (RVR) MED POTENSIALE 

RESTVERDIREDNING (RVR) MED POTENSIALE 

Hvert år gjennomføres det i snitt 1600 RVR-oppdrag fordelt på 24 enheter som utfører RVR- tjenesten. Leder for RVR i Norge, Jens Erik Lauritzen mener [...]
FDNY: Kraftig økning i batteribranner

FDNY: Kraftig økning i batteribranner

I Norge er det ikke daglig at vi opplever branner i batterier og el sparkesykler, selv om vi har begynt å ane konturen av feil bruk og økt antall av b [...]
OVERGANGSORDNING FOR DELTID 

OVERGANGSORDNING FOR DELTID 

Den nye Brann- og redningsforskriften som hadde ikrafttredelse 1. mars, overtok etter Dimensjoneringsforskriften, som i stort har vært uendret siden d [...]
Brannvesenets julekalender, meldt på ditt brannvesen!

Brannvesenets julekalender, meldt på ditt brannvesen!

Det nærmer seg 20-årsjubileum for førjulskampanjen Brannvesenets julekalender som så dagens lys i 2005. Denne landsdekkende og effektiv førjulskampa [...]
ARBEID I HØYDEN

ARBEID I HØYDEN

Arbeid i høyden-kurset er et nyutviklet kurs for de som skal arbeide fra stige eller fra for eksempel tak. Kurset er også beregnet for de som skal gjø [...]
Ny brann- og redningsvesenforskrift fra 1. mars 2022

Ny brann- og redningsvesenforskrift fra 1. mars 2022

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har fastsatt forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nø [...]
1 2 3 26 10 / 255 POSTS