BRANNCAST Det er en engasjert bergenser som står bak Branncast. Ønsket hans med podcasten er å dele kunnskap om yrket gjennom episoder som tar for seg ulike deler (foto: Eivind Holm Nøttveit).

BRANNCAST 

Podcast er blitt populært, så hvorfor da ikke en branncast. Som sagt så gjort. 

Håvard Bakken,
Brannmannen

Norges eneste podcast, som omhandler temaer innen brann og redning, ble en realitet fra mars 2020.  Redaktør er Eivind Holm Nøttveit, som har med seg koordinator Sonja Frankal. De har så langt spilt inn over 30 episoder, men har planer om mange flere.  

KAN DU NOE, DEL DET 

Uten at Brannmannen har noen sikre tall vil vi anslå at podcast ikke har blitt noe mindre populært i disse pandemitider, så sånn sett har nok Branncasten vært ubevisst heldig med timingen. Oppfordring og mottoet til Branncasten er; «kan du noe, del det». Et flott motto, som hele brann-Norge kan glede seg over, men også bidra inn til. Det er utrolige mange dedikerte og kunnskapsrike brannfolk rundt i Norges land, så her er det grunnlag for mange episoder fremover også. En del av emnene som har vært berørt så langt er hvordan bli brannkonstabel, brannsport, brannmenn mot kreft, kvinner i brannvesenet, 110-sentralen, forebyggende arbeid, akutthjelper, overflateredning, brannetterforskning, redningsdykking, psykisk helse, USAR, el-bil brann, skogbrann og droner for å nevne en del temaer som er berørt.  

 

BLIR SOM BRANN MOT BARCELONA  

Brannmannen stilte initiativtaker og redaktør Eivind Holm Nøttveit noen spørsmål. 

Hva var bakgrunnen for at dere satt i gang med dette? 

  • Bakgrunnen for at vi startet denne podcasten er delt. Først og fremst så ønsket vi å modernisere og lære mer om brannfaget. Vi merket at det var svært mange engasjerte og dyktige mennesker som trengte å nå ut til enda flere. Dette ønsket vi å bidra med. Det er jo slik at dagens brannvesen har en stor portefølje som bare blir større for hver dag som går, og en konstabel er ofte kun er syv døgn på vakt hver måned. Det er ikke alltid slik at det er økonomi, tid eller kunnskap til å øke innsikt, bidra til utvikling eller læring i brannvesenet. Løsningen på dette er god informasjonsdeling, og dette ønsker vi å bidra med. Få folk opp og fram. Gi folk et rampelys. Den siste grunnen er ren nysgjerrighet. Det er mye å lære, og brannfaget er spennende. En ting er sikkert, man er aldri utlært. Det som gjør dette så gøy er jo at vi lærer utrolig mye selv av å undersøke, intervjue og høre episoden om igjen flere ganger, forteller Nøttveit engasjert.   

Hvor mange episoder ser dere for dere at skal lages? 

  • Vi har vel en plan på rundt 25 flere episoder per dags dato. Vi jobber nå med småprosjekter som miniserier for forskjellige emner. Alt i fra førstehjelp, CBRNE og kreftsaken. Samtidig som vi jobber med vanlige episoder som skal mer inn på brannyrket og utfordringer. Akkurat nå er vi midt i eksamenstid, men vi prøver så godt vi kan for å produsere mer og planlegge store prosjekter framover.  

Er det noen begrensninger på hva dere kan lage podcast om? 

  • Det er ingen begrensning på hva vi kan lage episoder om. Vi er hele tiden på søken etter gode ildsjeler eller fagmenn som kan bidra til å utvikle faget, og lære fra seg ting via podcasten.  

Ser dere for dere en målgruppe utenfor brann- og redningsfolk? 

  • Målgruppen vår er hovedsakelig personell i brannyrket. Både beredskap, 110, forebyggende og forsvaret. Vi vet også at det er flere som ønsker seg inn i brannvesenet som hører på podcasten. På sikt ønsker vi å fortelle om hendelser, og da vil temaene for episodene treffe et bredere publikum. Vi ønsker å få fram på sikt en serie med hendelser som kan få fram hva som skjedde, hva de opplevde og hva de lærte av episoden. Erfaringsdeling er den store nøkkel i brannfaget hvis vi skal utvikle oss, sier Eivind.  

Har dere noen oppfordring eller henstilling til bladets lesere? 

  • Kan du noe, del det! Ikke være redd for å være kreativ eller tenke utenfor boksen. Flinke og engasjerte folk trenger et talerør. Hvis du tenker at dette er noe folk burde kunne, eller du har tema du brenner for, ikke nøl med å ta kontakt. Vi vil gjerne bidra med læringen din ut til flere!  

Ser dere på f.eks. tidsskriftet Brannmannen som en konkurrent til deres lyttere? 

  • Nei, Brannmannen vil aldri være en konkurrent. Det blir som at Sportsklubben Brann skulle konkurrert mot Barcelona eller Bodø/Glimt (husk Eivind er bergenser, red.). Det er to forskjellige verdener. Vi ser virkelig opp til Tidsskriftet Brannmannen og ser på dem som en samarbeidspartner. Vi vil mye det samme, og håper vi kan samarbeide mye i tiden framover. Og bare for å poengtere det så er vi SK Brann ,sier Eivind med et smil.  

Noen fremtidige planer dere kan røpe? 

  • En framtidig plan vi kan røpe er at vi kommer til å ta mer i bruk Youtube. Dette er for å visualisere og engasjere enda mer. Her skal vi dele podcasten, læringsvideoer og andre godsaker. Vi ønsker ikke bare en kanal for vårt materiell, men en åpen kanal som vi ønsker at hele Brann-Norge kan bruke helt fritt. Vi vet at det er mye videomateriale som blir produsert til læring rundt om i Norge, men det forblir innad i brannvesenet eller privat. Dette mener vi er utrolig synd. Engasjerte mennesker kunne hentet mye kunnskap ut av dette og produsenter, leverandører og oppfinnere kunne fått mer inspirasjon og utviklet nye produkter som vi kunne tatt i bruk. Om det er noe læring, øving eller spennende videoer dere ønsker å dele med Brann-Norge så er det bare dele det med oss, avrunder redaktøren for Branncasten. 

Har du tips til branncasten kan det sendes på mail til elvino@live.no  

 

Fakta: 

Eivind Holm Nøttveit 

28 år  

Født i Bergen 

Masterstudent i risikostyring og sikkerhetsledelse 

Tidligere erfaring som 110-operatør og brannkonstabel.  

Redaktør i podcasten Branncast 

Sitter i styret i Brannmenn mot kreft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENTS