Fokusert på å bidraBrønnøy brann og redning er klare til å bidra med det de kan i krisen. Bak fra venstre: varabrannsjef Nils Roar Elsfjordstrand, feier og brannkonstabel Thomas Rødli og Fredrik Johansen. Brannsjef Geir Johan Hanssen i front (foto: Brønnøy brann og redning).

Fokusert på å bidra

Brønnøy brann og redning dekker kommunene Brønnøy, Vega og Vevelstad med fire brannstasjoner. Mange øyer og lange avstander skaper utfordringer til daglig, men brannsjef Geir Johan Hanssen sier de har lagd planer for å opprettholde beredskapen best mulig.

  • Får vi en situasjon med massesmitte som lammer tjenesten vil vi internere fem mannskaper som er klar på brannstasjonen i Brønnøy. Dersom eksempelvis stasjon Vega lammes i pågående smitte vil det bli kjørt støtte operativt fra Brønnøysund. Det vil ta lengre tid, men er eneste mulighet. Alternativt vil vi og ha mulighet ved å internere mannskap fra andre stasjoner på Vega dersom vi har tilgjengelig personell. Situasjonen overvåkes daglig men så langt er statusen god, sier brannsjefen.

Brønnøy brann og redning har 67 deltidsmannskaper pluss 4 heltid i ledelsen og 3 feiere. 

Per 20. mars er 6 ansatte i selvpålagt karantene på grunn av influensa eller utenlandsopphold. Ingen er bekreftet smittet. 

Hanssen kan fortelle at de allerede fredag 6. mars satte i gang med tiltak i brannvesenet. Prosedyrer ved mistanke om smitte og en beredskapsplan ble da utarbeidet.

  • I beredskapsplanen står det blant annet at de ansatte skal melde tilbake hvis de eller familiemedlemmer blir syke. De skal heller ikke møte på «call-out» før de blir friske. Vi har også innført tiltak i form av stengte brannstasjoner, hjemmekontor og smittevern. Øvelser gjennomføres fortsatt, men bare i små grupper. Mannskapsbehov ved utrykninger vurderes opp i mot smittefare i eget vesen med kost/nytte som hovedfokus.

Brønnøy har i mange år vært en del av ordningen Mens du venter på ambulansen og vil bygge videre på dette i krisen.

  • Vi har First Respondere på hovedstasjonen og bistasjonen i Hommelstø og har berget flere liv med ordningen. Helseoppdragene har så langt ikke økt, men vi er forberedt på det verste. Vi kan blant annet stille med sjåfører til ambulansetjenesten. Dette vil bli et tilbud til alle kommunene.

Alle brannstasjonene er gjort klart for inntil 4 innsatser med bistand til helse. Dette er ferdig pakket smittevernspakker i samarbeid med ambulansetjenesten lokalt. 

  • Vi er veldig fokusert på å bidra til helsetjenesten med akutt hjelp, annen bistand og utstyr. Gjennom deltagelse i den kommunale kriseledelsen får vi en god oversikt over hvordan situasjonen utvikler seg og hvilke behov som må løses, sier brannsjefen.   

Lars Brenden, 
Brannmannen

 

COMMENTS