Ny brann- og redningsvesenforskrift fra 1. mars 2022

Ny brann- og redningsvesenforskrift fra 1. mars 2022

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har fastsatt forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften). Forskriften trer i kraft 1. mars 2022 Les mer:  https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veiledning-til-forskrift-om-organisering-bemanning-og-utrustning-av-brann-og-redningsvesen-og-nodmeldesentralene/

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har fastsatt forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften). Forskriften trer i kraft 1. mars 2022

Les mer: 

https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veiledning-til-forskrift-om-organisering-bemanning-og-utrustning-av-brann-og-redningsvesen-og-nodmeldesentralene/

COMMENTS