OVER EN KAFFEKOPP Inge Myhrer i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS brenner for at redningsdelen av faget skal få mer plass. 

OVER EN KAFFEKOPP 

INVESTERE I FREMTIDEN 

Håvard Bakken,
Brann og redning  

Denne gangen er det Inge Myhrer vi treffer over koppen. Vi får en rask prat med Inge mellom slagene for den årlige testingen av USAR-mannskapene hos Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR). 

 

Hva opptar deg om dagen, Inge? 

  • Jeg tenker en del på oppbygging av redningsressurser lokalt og nasjonalt i retning USAR (urban search and rescue). Det kommer mer og mer klimarelaterte hendelser og brann- og rednings-Norge blir en naturlig del i håndteringen av dette. Vi må jobbe for å få dette inn litt og litt. I brann- og redningsvesen er det mye fokus på brannbiten, og ikke så mye på redning som en del av oss kunne ønske. Det ene er direkte på det utførende, men jeg kunne ønske det også var mer søkelys på å lede denne type hendelser. Det er mye på ledelsesmodeller, men lite på redningsfaget. I 2014 satte NRBR dette skikkelig på dagsorden, og det interesserte meg stort. For å «vekke» denne interessen tror jeg vi må begynne hos politikerne. Jeg er ikke sikker på at de skjønner hvor dårlig det er stelt når en ser hele Norge under ett. Det må da være vilje til å investere i fremtiden. Det tar tid å bygge opp en god tjeneste med godt planverk. Regjeringen har nå satt ned en totalberedskapskommisjon. Det er vel og bra, men jeg savner deltakelse fra brannsiden der. Det er riktignok to tidligere DSB.ansatte som er medlemmer, men det burde også vært med en tydelig brannsjef. Er redd brann- og redning blir litt borte der.   
  • En annen ting jeg har tenkt en del på er bygg- og anleggsbransjen. Jeg frykter at det kan skje alvorlige uhell her ved at det for eksempel er gjort menneskelige feil i prosjekteringen, som ikke oppdages på grunn av manglende kunnskap i det utførende leddet. Vi har heldigvis ikke hatt de store hendelsene på dette i Norge, men jeg tror det vil kunne komme. Jeg er også spent på hvordan redningsfaget blir vektet i den nye fagskolen. Det har jo ikke vært så mye på grunnkursene i regi av Norges brannskole. Jeg har veldig sansen for, og stor tro på, dette å gi folkene på alle nivåer gode håndregler for å lykkes på oppdrag.  

Hvilken hendelse husker du best, og hvilken lærdom har du tatt med videre? 

  • Det er ikke til å komme utenom hendelsen på Gjerdrum i fjor. Det å se frivilligheten og samvirke på tvers av etater og organisasjoner var imponerende. USAR har hatt en mager start i Norge, men det forarbeidet som var gjort i forkant på tvers av noen brannvesen var til stor nytte under denne hendelsen. Dette er et samarbeid som har kommet sammen som følge av at «gutta på gølvet» har funnet hverandre. Vi har nå heldigvis kommet noen steg opp i trappa.  

Hvilket råd vil du gi til en ung ny kollega som begynner i NRBR nå? 

  • Vær nysgjerrig, søk informasjon. Still spørsmål om hvorfor ting gikk bra, ikke bare hvorfor det gikk dårlig. 

Du skal få gi justis- og beredskapsminister Enger Mehl et råd på veien, hva blir det? 

  • Lytt til kompetansen på gulvet, eller overført til fjellvettreglene; «lytt til erfarne fjellfolk». Jeg tenker da blant annet på den nylige nedsatte totalberedskapskommisjonen.  

Vi avslutter med et «ukebladspørsmål». Hvem skulle du helst hjulpet ned skyvestigen? 

  • Anne Rimmen, og det har jeg også sagt til samboeren min, så hun blir ikke sjokkert når hun leser dette, avslutter en smilende Inge.  

 

FAKTA: 

Navn: Inge Myhrer 

Alder: 39 år 

Arbeidsted: NRBR, Skedsmo brannstasjon 

Stilling: Underbrannmester 

Ansatt i NRBR siden 2008, tre år deltid i Odal før det.  

Hobby: Friluftsliv, klatring og motorsykkel. 

Samboer med Anette 

To jenter på fire og syv år.  

 

 

 

COMMENTS