OVERGANGSORDNING FOR DELTID 

OVERGANGSORDNING FOR DELTID 

Den nye Brann- og redningsforskriften som hadde ikrafttredelse 1. mars, overtok etter Dimensjoneringsforskriften, som i stort har vært uendret siden dagens rammelov ble innført i 2002. En av de markante endringene den nye forskriften fører an, er et skille mellom heltid- og deltid.  

 

Når det gjelder kompetansen er kravet at den skal være maksimalt tilpasset henholdsvis hel- og deltidsutdanningens særegne behov. Kort sagt, etter 1. mars går det et klarere skille mellom krav til heltidspersonell og deltidspersonell. Påbegynt deltidsutdanning før/etter 1. mars vil være utslagsgivende for adgang til videre utdanningsløp. Dette vil reflektere opptaksreglementet til Norges brannskole. 

 

Brann- og redningspersonell som har påbegynt deltidsutdanning før 1. mars 2022, likestilles med tilsvarende kurs som på heltid (som før). Brann- og redningspersonell som påbegynner deltidsutdanning etter 1. mars, må gjennomføre tilsvarende utdanning i heltidsvariant, før de kvalifiserer til videre heltidsutdanning. 

Dette betyr at brann- og redningspersonell som har påbegynt deltidsutdanning før 1. mars i år, likestilles med personell som har gjennomført ledelse A – heltid. Disse vil kunne søke direkte på kurs i ledelse B/C. 

 

Norges Brannskole 

 

COMMENTS