Kategori: Fagstoff

1 22 23 24 25 26 240 / 251 POSTS
Vanntåke

Vanntåke

Vanntåken baserer seg på vann, brannmannens trofaste hjelper gjennom alle år. Systemet er relativt nyutviklet og gir vannet enda et nytt anvendelsesom [...]
Novec 1230

Novec 1230

Slokkemiddelet er i væskeform ved romtemperatur (kokepunkt + 49 °C). Da damptrykket bare er 0,4 bar, tilsettes nitrogen (N2) for å oppnå tilstrekkelig [...]
Argonite

Argonite

Før vi gjør det, skal vi imidlertid se litt nærmere på begrepet slokkevirkning. La oss begynne med den velkjente branntrekanten. Der heter det at for [...]
Inergen

Inergen

Det er synd at halon ikke lenger kan brukes som slokkemiddel, for det var et utmerket middel, basert på inhibitorisk (antikatalytisk) slokkevirkning o [...]
Transport av dypkjølte kondenserte gasser

Transport av dypkjølte kondenserte gasser

De praktiske konsekvensene av dette er: En gass med temperatur høyere enn sin kritiske, lar seg ikke kondensere uansett trykk den utsettes for. Jo [...]
Overflateredning i rennende vann

Overflateredning i rennende vann

Vi har i den senere tiden lest om dramatiske redningsaksjoner i norske elver og min erfaring fra redningsdykking tilsier at det er mange redningsoppdr [...]
Overflateredning

Overflateredning

De fleste tilfeller av overflateredning vil inntreffe om vinteren hvor det mest typiske er isfiskeren, skiløperen eller skøyteløperen som går gjen [...]
Smittefare

Smittefare

Håvard Bakken "Brannmannen" "Brannmannen" tok turen til Ullevål sykehus og snakket med tidligere smittevernoverlege for Oslo, nå seksjonsoverlege T [...]
Slokkemidler

Slokkemidler

Det man bør kjenne til er: Jan Erik Andersen Underbrannmester Oslo brann- og redningsetat Egenskaper.   •Virkning mot brann.  •Virk [...]
Å lese brannbildet

Å lese brannbildet

Steinar Jøransen overbrannmester Oslo brann- og redningsetat  1. etasje har vi en brenselstyrt brann, mens i 2. etasje er forholdet ventilasjo [...]
1 22 23 24 25 26 240 / 251 POSTS