Kategori: Fagstoff

1 2 3 4 5 26 30 / 260 POSTS
FULLT FOKUS PÅ TUNNELSIKKERHET 

FULLT FOKUS PÅ TUNNELSIKKERHET 

Tre hele dager til endes var det fullt fokus på tunnelbrannsikkerhet i SASIRO, da Rogaland brann og redning IKS (RBR) 15. – 1 [...]
HELSEDIREKTORATET LAGER VEILEDER OM AKUTTHJELPERE 

HELSEDIREKTORATET LAGER VEILEDER OM AKUTTHJELPERE 

– Vi takker for en god anledning til å legge fram status for arbeidet med en veileder om akutthjelperordningen, sa Karoline Stadheim Halvorsen, senior [...]
BRANNVESENETS INNSATSMETODIKK VEDRØRENDE SOLCELLEINSTALLASJONER

BRANNVESENETS INNSATSMETODIKK VEDRØRENDE SOLCELLEINSTALLASJONER

De senere årene har fokuset på miljøet stadig blitt større. Dette har ført til at miljøvennlighet og bærekraft er et aktuelt tema. En strategi for å o [...]
STORBRANN I OMSORGSBOLIG FORHINDRET

STORBRANN I OMSORGSBOLIG FORHINDRET

Brannen i omsorgsboligene på Høvik i Bærum kunne utviklet seg til en storbrann. Asker og Bærum brann og redning utnyttet brannskillene som fungerte go [...]
RESTVERDIREDNING ETTER SKREDET I GJERDRUM

RESTVERDIREDNING ETTER SKREDET I GJERDRUM

I tidenes største restverdiredningsaksjon ble verdier for flere titalls millioner kroner reddet ut etter skredet i Gjerdrum. Finans Norges restverdire [...]
ØNSKER STØRRE FOKUS PÅ BRANNETTERFORSKNING 

ØNSKER STØRRE FOKUS PÅ BRANNETTERFORSKNING 

Branninspektør Lars Kvissel i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS ønsker at flere brannvesen tar initiativ til et tverrfa [...]
STORE FORVENTINGER TIL FAGSKOLEUTDANNINGEN 

STORE FORVENTINGER TIL FAGSKOLEUTDANNINGEN 

Høsten 2023 skal den to-årige fagskoleutdanningen for brann og redningspersonell starte opp. Brannmannen vil frem til da stile personer i brann-N [...]
VINTERTØRRE TREHUS – EN UNDERVURDERT BRANNRISIKO? 

VINTERTØRRE TREHUS – EN UNDERVURDERT BRANNRISIKO? 

Den norske bebyggelsen, dominert av trehus, er spesielt brannutsatt vinterstid (1). Når det er lave temperaturer ute,&nb [...]
REDDET GRISER MED VIFTER 

REDDET GRISER MED VIFTER 

Det så ut til å kunne ende med en katastrofe da et grisefjøs på Sunde utenfor Stavanger tok fyr. Snarrådighet og kreativ tenkning av utrykningsleder g [...]
1 2 3 4 5 26 30 / 260 POSTS