Pizzabranner må forebygges, men ikke fordi folk omkommer av det

Pizzabranner må forebygges, men ikke fordi folk omkommer av det

Kommentar

Pizzabranner må forebygges, men ikke fordi folk omkommer av det

Forfatter: Thor kr. Adolfsen 

Desember 2019

Hva er en brann?

I databasen til Kollegiet for brannfaglig terminologi er brann definert som «en uønsket eller ukontrollert forbrenningsprosess som kjennetegnes av varmeavgivelse ledsaget av røyk, flamme eller gløding». For de profesjonelle innen brannteknikk skilles det mellom ulmebrann, glødebrann og flammebrann. Hos allmennheten regnes nok brann som en flammebrann.

Når det gjelder de kjemiske reaksjonene som finner sted, skilles det mellom eksoterme reaksjoner der det frigis varme, og endoterme reaksjoner der det må tilføres varme for å få til en kjemisk reaksjon.

Når det gjelder svidd mat i en stekeovn, mener jeg at det i de aller fleste tilfellene dreier seg om en endoterm reaksjon. Det må tilføres varme for at forbrenningen skal skje. Det er da formelt sett ikke en brann, men dette poenget er i denne sammenheng kun av akademisk interesse. Jeg tviler sterkt på at en pizza eller annen type mat antenner i en stekeovn selv om man skrur termostaten på stekeovnen på maksimal temperatur. Skulle det mot formodning antenne, tviler jeg på at det fortsetter å brenne om man tar maten ut av ovnen. Dette skyldes flere forhold, bl.a. høy fuktighet i maten som stekes og en langsom forkulling der evt. pyrolysegasser forsvinner før det oppnås antennelsestemperatur. Et godt eksempel er NRK Rogalands innslag «Pizza minutt for minutt». Dette fenomenet har jeg også selv erfart en rekke ganger med svidd mat i kasserolle som bl.a. gulrøtter, erter, pasta, ris, poteter mm. Maten antenner ikke til tross for at kasserollebunnen blir flere hundre grader og forsøket går over lang tid. Det som antenner i kasseroller er som regel fett og sukker og da under mye høyere temperaturer enn det som normalt oppnås i en stekeovn.

Matoljer

Matoljer antenner som regel ved temperaturer over ca. 400 0C. De færreste stekeovner oppnår denne temperaturen ved normal bruk. Om man søker på nettet etter «food oil ignition temperature» finner man en del forskjellige resultater for antennelsestemperaturer. Dette skyldes dels at produktene er naturprodukter og dermed ikke til enhver tid helt like, og det faktum at testmetodene er forskjellige. Her er noen eksempler på antennelsestemperatur :

Rapsolje 426 0C

Soyaolje 435 0C

Olivenolje 436 0C

Smart Balance (en type margarin) 423 0C

Svidd mat i stekeovn fremstilles ofte i media som livstruende

I et intervju på Norsk brannvernforenings nettsider datert 30.10.2019 uttaler operasjonsleder i politiet Helene Strand følgende om en situasjon der en kvinne raskt meldte om røykutvikling fra en leilighet. En leieboer hadde glemt pizza i ovnen: Strand er ikke i tvil om at kvinnen med sin handlemåte avverget en brann med tap av menneskeliv.

I en artikkel på TV2 sine nettsider datert 21.05.2016 uttaler Oslo brann- og redningsetat om en pizzabrann følgende: Bare tilfeldig at ingen mistet livet. 

Det er ikke så ofte man ser at noen direkte hevder at svidd pizza eller annen svidd mat i stekeovn kan true menneskeliv. Man ser imidlertid ofte at glemt pizza i stekeovnen nevnes sammen med branner på kokeplater som krever liv. Man kan da etter min mening lett få inntrykk av at svidd mat i stekeovnen er livstruende og at dette er en vanlig brannårsak man omkommer av.

I en kampanje som Tryg har gjennomført i samarbeid med Norsk brannvernforening under navnet «pizzabrann.no» presenteres et bilde av en pizza i full fyr med ca. 10 cm høye flammer rundt pizzaen. På gjentatte spørsmål om bildet er manipulert svarer administrerende direktør Rolf Søtorp følgende: «Bildet må ses på som en illustrasjon på en vare som fører til en rekke unødige utrykninger og røykutvikling med potensiell helsefare». Etter min mening er bildet tydelig manipulert fordi de branntekniske forholdene ikke er tilstede for at en pizza skal se slik ut inne i en stekeovn eller når man tar den ut av stekeovnen.

Selv om man ønsker stor oppmerksom rundt temaet brann, svidd mat og stekeovn, mener jeg det er svært uheldig å bruke slike virkemidler som er beskrevet over da det etter min mening bygger opp om myten om at mange omkommer av fenomenet. Det er et etisk spørsmål om man skal skremme publikum med bilder av hendelser som ikke finner sted. Verken Tryg eller Norsk brannvernforening vil svare på dette spørsmålet.

Er svidd mat i stekeovn livstruende?

Etter å ha fulgt med på dødsbranner gjennom 34 år i Norsk brannvernforening, kan jeg ikke huske å ha sett at noen har omkommet som følge av svidd mat i stekeovnen. Jeg begynte dermed å få en mistanke om at dette var en myte. Som følge av mine mistanker har jeg gjort følgende undersøkelser:

Som mange av dere vet, sender jeg ut informasjon til brannetterforskere, brannutredere og brannforebyggere i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, Færøyene og Grønland. Det er nå ca. 770 personer som mottar e-post. Jeg har sendt forespørsel til denne gruppen i to omganger og bedt om dokumenterte tilfeller de siste 20 årene der mennesker har omkommet som følge av svidd mat i stekeovnen. Jeg har til nå ikke mottatt ett dokumentert tilfelle. Flere brannetterforskere i store distrikter melder tilbake at de ikke kjenner noen tilfeller.

Jeg har sendt forespørsel til Myndigheten för samhällsskydd og beredskap (MSB som tilsvarer det norske DSB) og bedt om dokumenterte tilfeller de siste 20 årene der mennesker har omkommet som følge av svidd mat i stekeovnen. MSB svarer at de ikke har noen slike tilfeller.

Jeg har sendt forespørsel til DSB og bedt om dokumenterte tilfeller de siste 20 årene der mennesker har omkommet som følge av svidd mat i stekeovnen. DSB svarer at deres statistikk ikke skiller mellom omkomne som følge av brann på komfyr eller i stekeovn. DSB svarer også at de har sett gjennom statistikken for brannårsak omkomne fra 2016 til 2019 og den viser ingen omkomne som følge av brann eller svidd mat i stekeovn.

Jeg har sendt forespørsel til Beredskapsstyrelsen (BRS som tilsvarer det norske DSB) og Sikkerhetsstyrelsen i Danmark og bedt om dokumenterte tilfeller de siste 20 årene der mennesker har omkommet som følge av svidd mat i stekeovnen. De har henvist meg til en rekke rapporter om dødsbranner, men jeg finger ingen tilfeller der noen har omkommet som følge av svidd mat i stekeovnen.

Jeg har søkt på internett og lest atskillige rapporter om dødsbranner, men finner ikke ett tilfelle der mennesker har omkommet som følge av svidd mat i stekeovnen.

I rapporten «Brann til middag» er det gjort ett forsøk med steking av pizza på 350 0C. Her ble CO- konsentrasjonen ved vifta over stekeovnen målt til en maksimalverdi på 0,023 prosent. Denne konsentrasjonen varte i kun noen få minutter. På Folkehelseinstituttets nettsider oppgis at 0,1 % CO i en time er det nivået som gir koma, kramper og fare for død. Nivået for dødelig dose ligger med andre ord langt over det som er målt for steking av pizza. Måleresultatene er gjort rett over viften på stekeovnen. Avgassene fra stekeovnen tynnes dessuten vesentlig ut når de siver ut i rommet.

Pizza grandiosa

Pizza grandiosa original er vel kanskje den pizzaen som er oftest svidd. Pizzaen måler ca. 38 cm i diameter og veier 575 gram netto. Pizzaen inneholder følgende i vektprosent etter Matvaretabellen:

Fuktighet 52 %

Fett 6,7 %

Karbohydrater 22 %

Protein 11,1 %

En pizza grandiosa original inneholder hele 299 gram vann. Mye av vannet er bundet i andre ingredienser. Det kreves derfor en del energi for å tørke ut pizzaen. All fuktigheten bremser uttørking. Uttørkingen vil skje sakte samtidig som de tørkede delene forbrennes sakte. Pyrolysegassene vil etter min vurdering forsvinne lenge før man når en antennelsestemperatur.

En pizza grandiosa original er tilsatt rapsolje. Rapsolje har en antennelsestemperatur på ca. 426 0C. Ved normal drift er det vel ingen stekeovner som oppnår denne temperaturen.

En pizza grandiosa original inneholder 126,5 gram karbohydrater. Dette er bl.a. stivelse fra melet som pizzabunnen er laget av. Stivelse har en antennelsestemperatur på 400 0C

Proteiner, spesielt i fuktig miljø, er lite brennbart.

Industrielt produserte pizzaer kommer i flere varianter. Pizza grandiosa har vært lansert med 24 forskjellige variasjoner. Ut fra Matvaretabellen varierer ikke pizzaene som er industrielt fremstilt vesentlig når det gjelder stoffer som er av brannteknisk interesse.

Pizza grandiosa original leveres med en plastemballasje rundt pizzaen og en kartong. Kartongen veier 92,6 gram og plasten veier 4,0 gram. Om man skulle sette pizzaen med emballasje inn i en stekeovn på f.eks. 350 0C med den følge at emballasjen antenner, er den samlede energien i emballasjen etter min vurdering alt for liten til å kunne tørke ut og antenne en frossen, rå og fuktig pizza. Emballasjen vil kunne brenne opp på noen få minutter. Avgassene blir i så små mengder at de etter min vurdering ikke vil true liv og helse.

Ut fra opplysningene som er gitt ovenfor anser jeg det svært lite sannsynlig at det spesifikke produktet Pizza grandiosa original kan antenne inne i en stekeovn ved normal bruk.

Brann i bakepapir

Bakepapir kan antenne. De fleste bakepapirer er beregnet på en temperatur på 220 0C   til 225 0C. Papiret kan antenne som følge av for høy temperatur i stekeovnen eller som følge av at det ligger inntil et varmeelement. En brann i bakepapir vil etter min vurdering representere svært liten risiko av samme grunner som emballasjen for Pizza grandiosa original.

Forebygging

Svidd eller brent mat i stekeovn må forebygges. Etter min mening ikke fordi slike hendelser krever liv, men fordi det skaper mye støy og uro. Utrykning i seg selv er heller ikke risikofritt.

Jeg har full forståelse for at man i det forebyggende arbeidet ikke alltid kan skille mellom svidd eller brent mat i stekeovn og brann på kokeplater. Budskapet til publikum må være enkelt. Samtidig mener jeg det blir feil å bygge opp under en forestilling om at svidd mat i stekeovn krever liv.

I det forebyggende arbeidet må man etter min mening fremstå troverdig og ikke skremme publikum med hendelser som ikke finner sted. Det blir derfor feil å fremstille svidd mat i stekeovn som et fenomen med mye flammer.

Min konklusjon

På bakgrunn av de undersøkelsene som jeg har gjennomført og som er beskrevet i denne artikkelen, og de branntekniske faktaene som også er beskrevet, mener jeg at det er svært lite sannsynlig at man kan omkomme av svidd eller brent mat i stekeovn.

Jeg mener det er en myte at mange mennesker omkommer som følge av svidd eller brent mat i stekeovn. Jeg har ikke funnet ett tilfelle i Norden de siste 20 årene.

I etterforskningssammenheng kan man ikke utelukke at folk kan omkomme av svidd eller brent mat i stekeovn. Det finnes svært mange typer stekeovner. Noen er veldig gamle og slitte som kan medføre unormale driftsforhold. Nye stekeovner har bl.a. pyrolysefunksjoner for å rense stekeovnen. Disse kommer opp i ca. 500 0C. Det må gjøres flere forsøk med bl.a. ekstrem feil bruk for å kunne belyse problematikken ytterligere. Ekstrem feil bruk vil bl.a. kunne være å legge mat med emballasjen på og så skru på pyrolysefunksjon. Stekeovner kan også ha tekniske feil som gjør at temperaturen blir langt over det produsenten har konstruert stekeovnen for.

COMMENTS