RESTVERDIREDNING ETTER SKREDET I GJERDRUMDokumentasjon av alt som ble tatt ut var viktig. Her fører Roar Skaug fra Hedmarken brannvesen liste (foto: RVR).

RESTVERDIREDNING ETTER SKREDET I GJERDRUM

I tidenes største restverdiredningsaksjon ble verdier for flere titalls millioner kroner reddet ut etter skredet i Gjerdrum. Finans Norges restverdiredningstjeneste (RVR), som forsikringsselskapene står bak, har vært sterkt delaktig i dette arbeidet.

Ove Brandt og Jens Lauritzen,
Avtroppende og påtroppende fagsjef Restverdiredning

Halvannen uke etter skredkatastrofen ble det satt i gang et omfattende arbeid med å redde verdier. Øvre Romerike Brann- og redning hadde hovedansvaret, og ledet arbeidet. Finans Norge bidro med organisering og finansierte hele aksjonen, som ble organisert fra Gjerdrum kulturhus. Vanligvis deltar ikke administrasjonen til RVR så operativt som det ble behov for i denne aksjonen, men med et brannvesen som hadde mange andre oppgaver som skulle håndteres ble det gitt tilbud om bistand. Målet var å redde ut mest mulig verdier og gjennomføre sikkerhetssjekk i alle boenheter som ble besøkt. RVR-leder og mannskaper fra Øvre Romerike, Follo, Oslo, Kongsberg, Hamar, Gran og Lunner ble hentet inn for å delta i dette arbeidet, og for å dokumentere alt som skulle ivaretas.

ET LANGVARIG RESTVERDIREDNINGSOPPDRAG

I de første oppstartsmøtene ble det antatt at denne jobben ville pågå i minst en uke, men det ble snart tydelig at omfanget var mye større. Etter seks uker hadde mer enn 400 boliger blitt besøkt, og mer enn 300 biler blitt hentet ut innenfor det området som ble evakuert. Kun det mest nødvendige skulle bli tatt ut, og beboerne fikk hentet ut tilsvarende to esker med eiendeler. Nødvendig utstyr som briller, PC, høreapparat, medisiner, samt hjelpemidler som gåstoler og elektriske rullestoler ble hentet ut i aksjonen.

Hans-Petter Karlsen Øvre Romerike brannvesen (nærmest og Jan Ole Myhra fra Kongsberg brann og redningstjeneste studerer oversiktskartet over det utsatte området (foto: RVR).

VIKTIGE SAMFUNNSFUNKSJONER BLE PRIORITERT

Mye av arbeidet handlet også om å bidra slik at lokalsamfunnet kunne få opp viktige samfunnsfunksjoner. Bo- og behandlingsenteret og et legesenter ble høyt prioritet. Dette arbeidet tok lengre tid enn planlagt, men var ferdig etter halvannen uke. Viktige hjelpemidler som beboerne hadde brukt for ble tatt ut. Biler til kommunens hjemmetjeneste ble også raskt hentet ut. Legesenteret ble satt helt først i aksjonen slik at legen svært raskt kunne ta imot pasientene sine.

Det ble også prioritert å ta ut søppel og mat med kort holdbarhet fra boliger som var forlatt i full fart rett før nyttårsfeiringen. Forsikringsselskapene delte ut lister hvor beboerne kunne skrive ned eiendeler de ønsket å få ut. Lederne av oppdraget mottok disse listene, som ble lagt i konvolutter sammen med nøkler og levert inn på kulturhuset.

Hele aksjonen var preget av grundig og nøyaktig organisering, samt tett og godt samarbeid mellom private og offentlige aktører. Saneringsselskapene bidro med utlevering av eiendeler som var samlet opp i idrettshallen, og sørget for at kvittering på hentete nøkler, biler og verdier ble fulgt nøye opp.

BILER BLE HENTET UT

RVR sin oppgave er hovedsakelig innbo, men i dette tilfellet ble det gjort avtale med forsikringsselskapene om at også biler skulle hentes ut, siden det var så store verdier og et så høyt antall. Det var også enkeltmannsforetak og andre firmabiler som ble prioritert for at de berørte skulle kunne få virksomheter opp og gå så raskt som mulig.

SIKKERHET I HØYSETET

Hver morgen hadde samtlige mannskaper oppmøte på kulturhuset, der en grundig sikkerhetssjekk ble gjennomført. Alle mannskaper ble utrustet med skredpeiler slik at de kunne følges tett hvis noe skulle skje. Arbeidet ble delt opp i sektorer med 3-4 personer, og hver sektorleder hadde samband inn til stab. Hver av sektorene ble ledet av erfarne RVR-mannskaper som dokumenterte og tok bilder av det som ble tatt ut.

Eiendeler fotograferes og dokumenteres. ( Foto: RVR)

Droneberedskapen var også svært viktig, og ingen skulle inn i området uten at det var droner i lufta. Vi var avhengig av været og at dronen kunne sendes opp, heldigvis var dette sjelden en utfordring.

En av dagene vi holdt på gikk skredalarmen, og alle måtte trekke seg ut av området. Her fikk vi en tydelig bekreftelse på hvor utfordrende og risikofylt dette oppdraget var. Alle sektorledere fulgte de oppsatte rutiner vi hadde satt, og kom med raske tilbakemeldinger på at alle var ute og i trygt område. Det ble også benyttet en fjernstyrt belteberger med kamera for å hente ut biler som sto nærmest skredgropa.

Hver dag ble avsluttet med å snakke gjennom dagens oppgaver og hva som muligens kunne endres til neste dag. Dette var viktig for å holde en god flyt i jobben, og for at fremgangen skulle være best mulig.

SMITTEVERNHENSYN

Det var viktig å sikre at smittevernet var godt ivaretatt med mannskaper fra flere brannvesen. Så langt det var mulig satt vi opp lagene med folk fra samme brannvesen. Der dette ikke var mulig, brukte mannskapene munnbind og holdt god avstand til hverandre. Dette var også i en periode hvor enkelte kommuner ble helt nedstengt, slik at noen av mannskapene måtte holdes hjemme. Da stilte de gjenværende opp med mer mannskap slik at dette utjevnet seg.

GODT SAMARBEID UNDERVEIS

Arbeidet på Gjerdrum har vist et godt samhold blant kolleger i brannvesenet. Mannskapene har hatt et stort ønske om å hjelpe mennesker som hadde mistet sine eiendeler, og vi har fått mange hyggelige tilbakemeldinger fra lokalsamfunnet.

RVRs nettside ble brukt som informasjonskanal, og viste blant annet hvilke adresser som skulle besøkes. Nettsiden ble derfor et viktig verktøy for å orientere de evakuerte og forsikringsselskapene.

Logistikken har fungert godt under hele arbeidet, og ikke en eneste nøkkel til biler og boliger har kommet på avveie. Samarbeidet med lokalt brannvesen på Øvre Romerike har vært avgjørende for å få gjort en god jobb, samt bistanden fra de andre RVR-brannmannskapene og private skadesaneringsfirmaer.

RVR-leder og mannskaper fra Øvre Romerike, Follo, Oslo, Kongsberg, Hamar, Gran og Lunner ble hentet inn for å delta i dette arbeidet, og for å dokumentere alt som skulle ivaretas. Bildet viser mannskaper fra Follo brannvesen (foto: RVR).

RVR- FREMTIDEN PÅ ROMERIKE

Øvre- og Nedre Romerike brann og redning var begge satt opp med hver sin RVR satellitt, men disse ble formelt slått sammen med virking fra 1. januar i 2021. Øvre- og Nedre Romerike brann og redning ble da et felles vertsbrannvesen for RVR.

Det er bestilt inn ny bil som blir overlevert i slutten av mai, men per nå er det ikke bestemt hvor den skal være. På grunn av hendelsen i Gjerdrum har dette samarbeidet blitt satt på vent, men når dette er opp og går så blir Romerike den tyvende RVR-vertskommunen i Norge. I tillegg har tjenesten fire satellitter som er plassert geografisk utfra befolkningstetthet og lange avstander fra vertskommuner rundt i landet.

Avslutningsvis ønsker styret og administrasjonen i RVR å takke samtlige som bidro i den svært krevende og langvarige jobben på Gjerdrum. Uten det samholdet og den arbeidsiveren samtlige hadde, så hadde ikke dette oppdraget vært mulig å gjennomføre på en så god måte som sluttresultatet ble.

COMMENTS