Sel brann og redning tenker worst case 

Sel brann og redning tenker worst case 

Sel kommune i Gudbrandsdalen er en av de mest rammede kommunene i landet med over 1000 i hjemmekarantene av 5700 innbyggere. 30 av innbyggerne er bekreftet smittet. For brann- og redningssjef Tom Are Nilstad er utfordringene mange. 

Lars Brenden,
Brannmannen
(foto: GD).

Sel brann og redning har 24 deltidsmannskaper. To av disse er langtidssykmeldt mens fem per idag er i karantene. 

Brann og redningssjef Nilstad er selv i hjemmekarantene. Han forteller hvilke tiltak de har gjort så langt.

  • Jeg har daglig kontakt med alle mannskapene for å avklare deres situasjon, det inkluderer også sykdomssituasjon og karantene for familien til mannskapene. Det er viktig å kunne ha en fortløpende oversikt over hvordan situasjonen kan utvikle seg. 
  • Rent praktisk så har vi stengt brannstasjon og avlyst alle øvelser. Utstyrssjekk foretas nå av kun en mann. På brannstasjonene ligger engangsdrakter til bruk på helseoppdrag.  

Feierne har sluttet med tilsyn men fortsatt med feiing uten sotuttak. 

  • Vi vil vurdere om vi også skal stoppe dette slik andre kommuner har gjort.

For å redusere faren for smitte brukte man sist helg fire mann i en forsterket vakt som tok alle ordinære oppdrag. 

  • Dette er en ordning vi må vurdere å videreføre hvis situasjonen vedvarer over tid. Da sparer vi størstedelen av mannskapsstyrken, men hvis det blir en større hendelse så vil vi bruke også de mannskaper som er i hjemmekarantene så lenge de og husstanden er friske. Dette har vi avklart med kommuneoverlegen, sier Nilstad.

Sel brann og redning har som andre brannvesen flere helseoppdrag, men nå er rutinene strammet inn og brannvesen deler råd og tips seg imellom. 

  • 110 Innlandet er flinke til å sortere ut helseoppdrag og det er god dialog med utrykningslederne om hvor mange mannskaper som sendes. Jeg vil rose 110 Innlandet for at de har tatt samordningsansvaret i forhold til brannvesenet. 

Skulle situasjonen eskalere ytterligere så har Nilstad gjort seg sine tanker om hvordan de kan løses. 

  • Jeg har sendt ut epost til mannskapene om at de må varsle sine primærarbeidsgivere om at de kan bli bedt om å bli hjemme for å unngå smitte og kunne være i beredskap. Men skulle vi ende opp i en situasjon som i Italia hvor helsevesenet ikke strekker til, må det gjøres avklaringer sentralt om hvordan vi skal forholde oss. Imens er det viktig at hver enkelt har en forståelse av alvoret i situasjonen og gjør det dem kan for å ikke bli smittet.

En annen ting som bekymrer Nilstad er at Helitrans har permittert alle sine piloter. 

  • Vi kan raskt få en situasjon hvor det blir skogbrannfare. Uten helikopter får vi redusert evne til å håndtere en skogbrann. Dette må DSB finne en løsning på, sier brann og redningssjefen.    

COMMENTS