TAUREDNING I VERDENS STØRSTE SKIP

TAUREDNING I VERDENS STØRSTE SKIP

Da mannskapene på Kristiansand brannstasjon fikk melding om at en person hadde falt ned i en båt, så de ikke for seg at oppgaven var å hente ut en person som lå 33 meter under dekk. 

Lars Brenden, 
Brannmannen

Vi tenkte umiddelbart at dette handlet om en fiskebåt, men tok med tauredningsutstyret, taljerigg med 50 meter tau, TRG-båre og personlig utstyr. Det viste seg å være helt nødvendig, sier utrykningsleder Knut Holmen i Kristiansandsregionens brannvesen IKS.

Holmen rykket ut med to mannskaper i brannbåten sammen med to politimenn. Underveis kalte de opp i VHF-kanal 72 og fikk kontakt med skipet som etterspurte medic. Skipet viste seg å være Pioneering Spirit som er verdens største skip med en lengde på 477 meter. 550 personer jobber ombord i skipet som driver med løfteoperasjoner offshore. Skipet lå innenfor Flekkerøya i havnebassenget i Kristiansand.

Vel framme ble vi møtt og tatt med til toppen av dekket. Situasjonen var litt kaotisk og det var vanskelig å få oversikt over hvor personen var og om han fikk hjelp. Men vi ble vist ned en leider som gikk 16 meter ned til et stort åpent mannlokk. Der kunne vi se 17 meter ned til den forulykkede, sier Holmen.

Personen hadde falt ned gjennom denne luka og 17 meter ned.

Mannskapet på skipet ønsket veldig å hjelpe til og kom med utstyr som kunne brukes for å komme ned til personen, men Holmen var tydelig på at de skulle bruke sitt eget utstyr.

Vi fikk rigget opp en skikkelig forankring og satt opp lamper slik at vi så bedre. Det var viktig for her var det et stort hull i dørken uten rekkverk og underlaget var glatt. 

En brannmann ble først sendt ned. På grunn av den store klangen i det enorme rommet så var det vanskelig å høre noe. Etterhvert gikk de i DMO og Holmen kunne kommunisere med sin mann. Luftambulansen hadde ankommet og en mann fra dem fikk gått ned til den forulykkede via en trapp og en gang lenger unna. Sammen fikk brannmannen og paramedicen lagt den forulykkede på båra.

Med hjelp av taljeriggen fikk vi personen veldig raskt opp. Mannskapene dro alt de kunne. Fra der vi sto ble han løftet videre de ti siste meterne opp en leider og tatt med av helikopteret. Han var tydelig alvorlig skadet etter fallet.

Holmen oppsummerer innsatsen med disse ordene:

Dette ble noe helt annet enn hva vi forventet oss. men selv om dette var et stort skip med 570 mannskap anså vi ikke at de hadde utstyr og kompetanse til å utføre redningsoperasjonen. Sammen med luftambulansen overtok vi styringen slik at operasjonen ble vellykket. Utfordringen her var HMS med språkproblemene og at vi måtte jobbe på et usikkert underlag, sier Holmen.     

Senere ble laget fra brannvesenet invitert ut på skipet og fikk omvisning. Skipet ønsket å kjøpe inn lignende utstyr som brannvesenet har.

 

I samarbeid mellom brannmannskaper og luftambulansen ble den forulykkede løftet opp.

 

 

 

COMMENTS