BJØRNISEFFEKTEN, EN BACHELOROPPGAVE OM NORGES VIKTIGSTE BAMSE

BJØRNISEFFEKTEN, EN BACHELOROPPGAVE OM NORGES VIKTIGSTE BAMSE

Ved å intervjue brannfolk har vi undersøkt bruken av Bjørnis. Vi fikk mange historier hvor Bjørnis har blitt benyttet på skadested ved traumatiske hendelser eller i tiden etter slike hendelser. Mange av disse historiene er dramatiske og ga oss sterke inntrykk. Gjennom studier av relevant teori om barn og traumatiserende...

For å lese denne artikkelen må du være abonnent.

Ønsker du å lese mer?