Kategori: Forebyggende

1 2 3 4 28 20 / 271 POSTS
Pizzabranner – en seiglivet myte

Pizzabranner – en seiglivet myte

Pizzabranner – en seiglivet myte Er støv på skjøteledninger en brannårsak? Tekst: Thor Kr. Adolfsen   Pizzabranner Etter at Norsk [...]
TETT TREHUSBEBYGGELSE I HOLMSBU SPRINKLES 

TETT TREHUSBEBYGGELSE I HOLMSBU SPRINKLES 

Holmsbu er et tettsted i Asker kommune langs Drammensfjorden med mye bevaringsverdig tett trehusbebyggelse. Tidligere Hurum kommun [...]
DSB: Avfallsanlegg mangler oversikt over brannrisiko

DSB: Avfallsanlegg mangler oversikt over brannrisiko

Avfallsanleggene må minske faren for brann og etablere bedre systemer for å begrense miljøkonsekvensene av branner.   Det viser et landsd [...]
LARVIK KOMMUNE FÅR SVI FOR DÅRLIG BRANNSIKRING

LARVIK KOMMUNE FÅR SVI FOR DÅRLIG BRANNSIKRING

Som følge av brann i avfallscontainer ble det også brann i biblioteket i Larvik i november 2019. Avfallscontaineren var ikke godt nok sikret mente for [...]
BRANN I REKKEHUS – FIRE LEILIGHETER TOTALSKADD 

BRANN I REKKEHUS – FIRE LEILIGHETER TOTALSKADD 

  februar oppsto brann i et rekkehus i Oslo bygget i 1952. Grunnet hulrom i takkonstruksjonen brant det lenge. Brann og røyk spredte seg ti [...]
RÅDHUSET I MODUM – EN BRANNFELLE GJENNOM FLERE TIÅR 

RÅDHUSET I MODUM – EN BRANNFELLE GJENNOM FLERE TIÅR 

  Leder av hovedutvalget for teknisk sektor i Modum kommune, Jon Hovland (H) karakteriserte i 2019 de branntekniske feilene i rådhus [...]
Trondheim: Livsviktig samarbeid

Trondheim: Livsviktig samarbeid

Eldre med hjelpebehov, rusavhengige og mennesker med psykiske helseproblemer er særlig sårbare for brann, og mange trenger hjelp for å være tryg [...]
«Nyttige råd og tips»

«Nyttige råd og tips»

BBL Pivotal formidler blant annet forsikringer til nærmere 6000 borettslag og sameier (boligselskaper) over hele landet, og i dette ligger det også et [...]
Feieren har hindret branner i flere hundre år

Feieren har hindret branner i flere hundre år

Å hindre brann er feierens viktigste oppgave. Slik har det vært i flere hundre år. I dag er det i tillegg et stort fokus på å redusere miljøskadeli [...]
RØYKING DREPER 

RØYKING DREPER 

I følge tall fra DSB så er nå røyking den største årsaken til dødsbranner. I 2019 var minst fire av fem branndøde i Oslo røykere. De fire hadde i till [...]
1 2 3 4 28 20 / 271 POSTS