Kategori: Forebyggende

1 25 26 27270 / 270 POSTS
Asylmottak, er de midlertidig institusjoner der vi kan slå av på forebyggende tiltak?

Asylmottak, er de midlertidig institusjoner der vi kan slå av på forebyggende tiltak?

Asylbestemmelser ble respektert av de gamle aztekere, assyrere, grekere, hebreere, muslimer og andre.  Den greske filosofen Platon skrev følgende [...]
Virker brannverninformasjonen?

Virker brannverninformasjonen?

Det negative i dette er at det er tre branner innenfor industri som ødelegger denne statistikken. Brannene på Tomtekaia, ABC- teateret og en lagerbran [...]
Rollefordelingen i byggesak

Rollefordelingen i byggesak

Kravene til saksbehandlingen er endret. Systemene skal være på plass. Det er krav til god¬kjente aktører og kontrollplaner som skal fremlegges og [...]
Konsulenters rolle i byggesaker

Konsulenters rolle i byggesaker

Årsaken til at plan- og bygningsloven ble omskrevet var blant annet EØS-avtalen. Arbeidene med oversettelse fra de krav som stilles innen EØS-området [...]
Konsulentfirmaers rolle kontra brannvesenet

Konsulentfirmaers rolle kontra brannvesenet

Jeg vil starte med å gjengi noen sitater fra ulike aktører (konsulenter/rådgivere) i ulike sammenhenger: ”Forretningsmessige forhold. Mitt foretak u [...]
Har informasjon noe virkning?

Har informasjon noe virkning?

Før hvert informasjonsprosjekt bør det foregå en analyse og en planlegging. Etter gjennomføringen bør det være evaluering av informasjonsprosjektet. V [...]
Brannsikring av kulturarven

Brannsikring av kulturarven

Denne gangen er det ønskelig å sette fokus på brannbegrensende tiltak og det lovverket som regulerer Riksantikvarens inngripen i pålegg om slike tilta [...]
Økende brannproblem blant eldre

Økende brannproblem blant eldre

Bakgrunnen for årets tema er at stadig flere eldre omkommer i brann. Bomønsteret endres og flere eldre blir boende hjemme. Brannsikkerheten er rel [...]
Barnas sikkerhetsdag

Barnas sikkerhetsdag

600 barn i sikker spenning Med brannbiler, luftambulanse, politibiler, redningsskøyta samt fallskjermhoppere ble mytene om at sikkerhet er kjedelig [...]
Tiltak for å sikre husdyr mot brann

Tiltak for å sikre husdyr mot brann

Anlegg for varsling av brann må kombineres med brannventilasjon, tiltak mot inntrengning av røyk i husdyrrommet, muligheter for rask evakuering og eff [...]
1 25 26 27270 / 270 POSTS