Brann & Redning 2022

Brann & Redning 2022

Brann & Redning arrangeres 27. og 28. september på Thon Congress Gardermoen 
 

Tirsdag 27. september

 

 

Kl. 09.00        Registrering

 

 

Kl. 10.45        Åpning

 

                        Redaktør Lars Brenden, Tidsskriftet Brann & Redning

 

Kl. 11.00        Hvilken rolle vil brann- og redningsvesenet i fremtida?

 

                        Statssekretær Hans-Petter Aasen, Justis- og beredskapsdepartementet

 

Kl. 11.30        Hjelpeprosjektet Norsk Ukrainsk brann- og ambulansestøtte

 

Styreleder Odd Steinar Rønne, Norsk Ukrainsk brann- og ambulansestøtte

 

Kl. 11.45        Lunsj

 

Kl. 12.45        Storbrann i skianlegg

 

Brannsjef John Bjella og Atle Strandos, Hallingdal brann- og redningsteneste IKS

 

Kl. 13.45        Tre alvorlige PLIVO-hendelser rammet Norge

  • Hva ble brann- og redningsvesenets rolle?

 

Leder beredskap, Rune Toverud, Kongsberg brann og redning og innsatsleder Knut Halvorsen, Oslo Brann- og redningsetat

 

Kl. 14.45        Paneldebatt om læringspunkter etter PLIVO-hendelsene

  • Hva kan forbedres av opplæring, verneutstyr og prosedyrer?

 

Leder beredskap, Rune Toverud, Kongsberg brann og redning, innsatsleder Knut Halvorsen, Oslo Brann- og redningsetat, nasjonal instruktør for PLIVO, Håvard Bakken, Oslo Brann- og redningsetat og avdelingsdirektør Johan Marius Ly, DSB.

 

Kl. 15.45        Utredning om brann- og redningsvesenets helse- og politioppgaver

  • I hvilken utstrekning gjør brann- og redningsvesenet helse- og politioppgaver og hvilke tiltak anbefales?

 

Avdelingsdirektør Johan Marius Ly, DSB

 

16.45               Nasjonal CBRNe-prosedyre for nødetatene og nødmeldetjenesten

–    Samhandling ved alarmmottak, utalarmering, utrykning og etablering av CBRNe-skadested

 

Seniorrådgiver Christian Illman, DSB og spesialrådgiver Einar Flogeland, Vestfold interkommunale brannvesen IKS

 

17.15               informasjon om Hydrogenprosjektet

                       

Branninspektør Anders Lindland Karlsen, Grenland brann og redning IKS

 

Kl. 20.00        Middag

 

 

 

Onsdag 28. september

 

Kl. 09.00        Jeg ble redd

  • Veien tilbake til livet etter Gjerdrum

 

Utrykningsleder Kristoffer Sveen, Øvre Romerike brann og redning IKS

 

Kl. 10.00        Psykisk helse i brann og redning

  • Hva bør det fokuseres på?

  Innsatsleder Stein Yttereng, Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Kl. 11.00        Ny utdanning – fagskoleprosjektet og ny deltidsopplæring

Seksjonssjef Ann Christin Haines-Olsen, DSB

Kl. 12.00        Lunsj

Kl. 12.30        Nasjonal veileder for sikkerhet ved akutte hendelser på eller ved veg

Seniorrådgiver Carsten Aschim, DSB

Kl. 13.00        Felles etter- og videreutdanning for nødetatene

Prosjektleder Bjørn Danielsen, Politihøgskolen

 
Sett av dagene til faglig oppdatering med gode foredrag og masse spennende utstyr på vår utstilling.