Evalueringsrapporten fra Gjerdrum

Evalueringsrapporten fra Gjerdrum

Redningsaksjonen og den akutte krisehåndteringen under kvikkleireskredet på Gjerdrum. 

Redningsaktørenes samarbeid bidro til god ledelse og gjennomføring av redningsaksjonen under kvikkleirekatastrofen på Gjerdrum i romjula, viser evalueringsrapporten bestilt av Justis- og beredskapsdepartementet (JD).

Hovedredningssentralen (HRS) har hatt ansvaret for evalueringsrapporten om redningsaksjonen og den akutte krisehåndteringen av kvikkleirekatastrofen på Gjerdrum.

 

Les mer om rapporten her

COMMENTS