Øst 110 tok initiativet til en felles kollegastøtteordning for alle brann- og redningsvesen i sitt distrikt. NÅ er det første kollegastøtteseminaret gjennomført.Artikkelforfatter June Pettersen Rønning holdt selv foredrag (foto: Thomas Stentvedt).

Øst 110 tok initiativet til en felles kollegastøtteordning for alle brann- og redningsvesen i sitt distrikt. NÅ er det første kollegastøtteseminaret gjennomført.

Høsten 2021 samlet Øst 110- sentral flere av brannvesenene i sitt distrikt for å snakke om hvordan man kunne klare å samle kollegastøttene rundt om til et felles kollegastøttenettverk. Da ble det blant annet bestemt at det skulle holdes årlige kollegastøtteseminarer, og det første seminaret har nå funnet sted, ett år etter.

June Rønning Pettersen,

Brann & Redning

Da spørsmålet om hvem som ville holde det første kollegastøtteseminaret kom på det aller første informasjonsmøtet, nølte ikke Mosseregionen Interkommunale Brann og redning (MIB). MIB startet selv å innføre kollekastøtteordningen allerede i 2013, og er slik sett drevne på området, og har også bistått andre brannvesen i distriktet med kollegastøtte ved behov flere ganger tidligere.

Brann & Redning skrev i fjor om dette prosjektet som ble satt i gang av Øst 110- sentrals Roger Dahl Andersen, som selv tok kollegastøttekurset i 2013. Å kunne ta vare på den psykiske helsen til mennesker som jobber i beredskap har vært hans motivasjon hele veien, men leirraset i Gjerdrum ble en utløsende faktor for at Roger for alvor satte i gang med dette prosjektet. Også etter hendelsen i Gjerdrum bisto MIB med kollegastøtte, blant annet til ansatte ved Øst 110- sentral.

 

«DENNE GRUPPA ER EN STØTTE»

Øst-distrikts aller første kollegastøtteseminar skjer 23. november. Det prates livlig over en kopp morgenkaffe, og gjensynsgleden er stor blant kollegastøtter som tidligere har vært på kurs sammen og folk som har bistått hverandre med kollegastøttesamtaler tidligere.

Seminaret ble åpnet av MIB’s brannsjef Rune Larsen, og det er enkelt å forstå hvorfor kollegastøtten allerede er godt innarbeidet i Mosseregionen. Han er et godt eksempel på hvordan kollegastøtten kan være godt forankret i ledelsen, noe han sier er avgjørende for at det skal fungere godt. Rune fortalte åpent om hvordan vi må se på mennesker som én enhet. Som et menneske som består av både jobb og privatlivet hjemme. Han mente at kollegastøtten er viktig, og han setter pris på å ha en godt etablert kollegastøtte i MIB.

  • Vi mennesker gjør feil, og vi kommer til å trenge støtte. Denne gruppa er en styrke», avsluttet Larsen, før han gir ordet videre.

 

LEDERROLLEN VED STERKE INNTRYKK OG VED BELASTNING OVER TID

Et av temaene det ble snakket en del om var dette med å være leder for et lag som ble utsatt for sterke inntrykk, og hvordan dette kunne påvirke lederen rundt beslutningstaking, og også personlig.

  • Også ledere kan trenge støtte, og det er viktig å jobbe forebyggende med å ha på plass gode prosedyrer og instrukser, klare retningslinjer og en god kollegastøtteordning, sa brannmester Thor- Aage Høymer.

Han belyste også utfordringen med at også utrykningslederne blir utsatt for inntrykk, men at de i tillegg til disse inntrykkene også kan komme til å føle på hvordan mannskapene blir belastet i tillegg. Å kjenne den enkelte og deres situasjon privat og på jobb er noe Høymer mente kan være viktig når det gjelder å fatte riktige beslutninger. Han snakket også om hvordan man som leder også utvikler stress i forbindelse med ansvaret man har som leder, og selv har han valgt å ha en dialog med sitt vaktlag for å sikre god kommunikasjon og et godt samarbeid rundt dette etter perioder meg flere utfordrende hendelser.

 

ERFARINGSDELING BLANT KOLLEGASTØTTENE

Et av punktene det ble snakket mye om under kollegastøtteseminaret, var erfaringsdeling. Det er et ønske og behov fra alle som deltok at disse årlige seminarene skal være en arena der det skapes relasjoner, samarbeid og erfaringsutveksling. I tillegg vil det legges opp til faglig innhold på seminarene som vil bidra til at kollegastøttene i distriktet samkjøres på temaer de mener er riktig å fokusere ekstra på.

Under dette kollegastøtteseminaret var det i tillegg til å skape relasjoner og bekjentskap også et ønske fra MIB om å kaste lys på temaer som selvdrap som hendelse og ivaretakelse av pårørende på skadestedet. Også hvordan man skal bry seg om og støtte kollegaer fikk plass i seminarets program. Ambla var også til stede med Stig Ole Torgersen for å orientere om sine kurstilbud innen Kollegastøtte, og hadde en god gjennomgang av hvordan kursene gjennomføres og hvordan gangen i en god kollegastøttesamtale skal være.

Kollegastøttegruppa i Mosseregionen brann og redning (foto: June Pettersen Rønning).

VIKTIG Å HA KOMMET I GANG

Overbrannmester i MIB, Roy Kristensen, har vært med som kollegastøtte siden de startet opp med det i 2013 og har siden da ledet mange kollegastøttesamtaler både i eget og i andre brannvesen. Han synes det er utrolig bra og viktig at dette har kommet i gang i vår region.

  • Jeg håper dette er starten på noe som mange brannvesen og Øst 110- sentral vil ha stor nytte av, og forhåpentligvis vil dette bidra til bedre psykisk arbeidsmiljø, avsluttet en fornøyd Kristensen.