Veteranbrannbiltreff i Bergen

Veteranbrannbiltreff i Bergen

Brannmuseet i Bergen og Bergen brannvesen inviterte til treff for gamle brannbiler 5. – 7. august. Her var ulike brannvesener med i alt 23 gamle biler, samt privatpersoner og foreninger som tar vare på gamle brannbiler. Bergen sentrum var i hele denne perioden preget av brannbiler som tidvis ulte med gamle horn og sirener.

Fredag 5. august ble arrangementet høytidelig åpnet kl. 11.00 med blant annet Bergens ordfører Herman Friele tilstede. Flere av brannbilene kjørte ned til den nyrestaurerte MIL-bensinstasjonen og fikk gratis bensin. En del av kjøretøyene var deretter på tur der publikum kunne få være med den ene veien, mens de tok dampbåt den andre veien. Andre kjørte opp til Skansen brannstasjon hvor det var kaffe og kaker. Det var et historisk sus over de gamle lokalene til Skansen brannstasjon. 

Kl. 18.00 startet de historiske utrykningene til Bryggen i Bergen. De var delt opp i fire grupper, med biler fra 1920-, 1930-, 1950- og 1960-årene. Alle kjørte fra Hovedbrannstasjonen og bort til bryggen for full musikk. Der sto tidligere brannsjef Gjessing og forklarte publikum om hva som skjedde. Slanger ble lagt ut og stiger reist for å redde figurantene. Ca 5.000 mennesker bivånet dette opptrinnet. Kvelden ble avsluttet med en båttur med ”Gamle Salten”. 
Lørdagen startet med samling av alle bilene på Festplassen. Etter litt venting bar det av sted i stor kortesje med tut og bært. Det var helt utrolig å kjøre rundt på Bryggen og se alle menneskene. I Bergens Tidenede sto det at antall tilskuere ble anslått til ca 50.000 personer.

Politiet mente det var flere enn på 17.mai!
Etter en flott kjøretur rundt i Sentrum, ble bilene parkert og vi tittet rundt på Bergen by. Senere på kvelden var det mottagelse på brannstasjonen med påfølgende grilling. En koselig og sosial begivenhet.
Søndagen møttes vi på Hovedbrannstasjonen for å kjøre i kortesje ut til brannmuseet på Arna hvor det ble det servert lunsj.
En takk til alle for noen uforglemmelige dager i Bergen. Sol var det til og med. Vi gleder oss til neste gang i 2007!!

COMMENTS