Kategori: Redning

1 19 20 21 22 210 / 214 POSTS
Sjaktdrama i Drammen

Sjaktdrama i Drammen

Det var tre erfarne sjaktingeniører fra Statens vegvesen som firte seg ned i den 180 meter dype luftesjakten for å se etter uregelmessigheter og vannl [...]
Fleksibelt utstyr i Alvdal

Fleksibelt utstyr i Alvdal

I Østerdalen ligger 12 kommuner som er relativt små med hensyn til innbyggertall, men kommunene er store i utstrekning og avstandene lange. Unntaket e [...]
Trykkammerbehandling ved CO-forgiftning?

Trykkammerbehandling ved CO-forgiftning?

Det har inntil nå vært en allmenn oppfatning at ved røykskader, er O2 (oksygen) behandling i trykkammer (HBO) den mest effektfulle behandlingsmetode. [...]
Øvet med helikopter

Øvet med helikopter

Øvelsene har hatt som formål å trene mannskapene i løft av utstyr og mannskaper ut og inn av helikopteret. I tillegg har man gjennomført tre fullskala [...]
Nye retningslinjer for søk etter savnede

Nye retningslinjer for søk etter savnede

Inntil 21. desember i fjor har ansvaret for søk etter omkomne vært noe «spredt», i en blanding av blant annet politi og Hovedredningsentralene. Jus [...]
Skolebuss kjørte av veien

Skolebuss kjørte av veien

Kursets målsetning er deltagernes mulighet til å øke kunnskap og ferdigheter og styrke samspillet mellom ulike etater som er involvert ved større ulyk [...]
Seks timer fastklemt i bilvrak!

Seks timer fastklemt i bilvrak!

Onsdag 5. juli ca. kl. 14.30 skjer ulykken. En semitrailer lastet med betongelementer har kjørt ut i en sving på riksvei 280 i Krødsherad kommune i Bu [...]
Frigjøring fra personbiler Del 2

Frigjøring fra personbiler Del 2

Frigjøring Noe lettvint og upresist kan man si at frigjøring av fastklemt person fra bil handler om å fjerne bilen fra pasienten, og ikke omvendt.&nb [...]
Frigjøring fra personbiler

Frigjøring fra personbiler

Målet for frigjøringsarbeidet er at pasienten skal behandles, frigjøres, klargjøres for transport og tranporteres til sykehus uten at tilstanden forve [...]
Innsatsen på M/S Gardar

Innsatsen på M/S Gardar

Det brøt som kjent ut brann på M/S Gardar om morgenen den 30. oktober 1999. På grunn av at Bodø brannvesen hadde sagt nei til å fornye RITS- avtalen, [...]
1 19 20 21 22 210 / 214 POSTS