Samvirke politi og brann ved USARHund og hundefører gjøres klar for nedfiring fra 4. etasje til bakkenivå med hjelp og sikring fra OBRE sine mannskaper. Når ekvipasjen kommer på bakkenivå skal de gå rett i søk etter savnede personer. Det er en stor mental utfordring for en hund, derfor er det viktig med jevnlig trening (foto: Truls Aronsen).

Samvirke politi og brann ved USAR

Både politi og brann- og redning sitt viktigste samfunnsoppdrag er å redde liv. Da gjelder det å finne de smarte løsningene for å klare det.

Her fra en øvelse i Oslo hvor blant annet også ambulansetjenesten
var med. De ble firt ned i en sjakt for
å bistå med stabilisering av pasient før heving skal
starte. I et HMS-perspektiv bør en også tenke på at
de som skal fires ned har riktig verneutstyr blant
annet med hjelm, når de som står igjen på bakkenivå
bruker det (foto: Håvard Bakken).

Dette er litt av bakgrunnen for samarbeidet som er innledet mellom hundetjenesten i Oslo politidistrikt (OP), som nå også innebefatter Asker og Bærum, og redningsavdelingen til Oslo brann- og redningsetat (OBRE) når det gjelder USAR (urban search and rescue).

Sammen er vi gode
Man kan få til ganske mye alene, men sammen blir effekten mye større enn 1 + 1. Ved ras og kollaps i bygninger eller ved naturkatastrofer vil det normalt være et stort behov for søk etter mennesker og dyr. Det er her hundetjenesten og redningsavdelingen skal utfylle hverandre. Det er blitt mer og mer fokus på denne type tjenester. Årsaken er nok sammensatt. Vi vet at det er mer ekstremvær i vente, og vi ser nok dessverre også en økning i viljestyrte menneskeskapte hendelser. Alle slike oppdrag vil naturligvis involvere nødetatene. Hundetjenesten i OP har derfor fått mandat til å gi patruljehundeekvipasjene kompetanse på dette området.

– Tanken er at samtlige ekvipasjer ved avdelingen skal være sertifisert for denne type søk, slik at vi har beredskap opp mot slike hendelser – til enhver tid. Vi har landet på en modell der vi har et avtalefestet samarbeid med redningsavdelingen til Oslo brann- og redningsetat. Samarbeidet er bygget på et «gjensidig avhengighetsforhold». Vi er helt avhengig av deres fagkompetanse og OBRE trenger hundesøket vårt, sier Lars Kristian Moe fra hundetjenesten i OP.

Fire moduler
Utdannelsen og samvirke er basert på fire moduler. Det er en teorileksjon som OBRE holder, og som handler om sikkerhet ved denne type oppdrag. Trening skjer på entring med hund og fører, hovedsakelig med tau. Sikring blir da foretatt av OBRE. Dette betyr søksutvikling for hundene, og til slutt samtrening for alle parter.

Det er lite egnede objekter i Norge for å drive søksutvikling, i hvert fall på permanent basis. Det blir da eventuelt å finne passelige rivnings- eller restaureringsobjekter. Med bakgrunn i dette valgte hundetjenesten til OP å reise til Rørdal like utenfor Aalborg i Danmark nå i høst. Her har det danske Civilforsvaret et beredskapssenter, hvor det blant annet er bygd opp et godt egnet og realistisk ruinområde. OBRE ble da med nedover for samtrening og sikringsoppgaver. Deltakere fra begge etater opplevde dette som meget matnyttige øvelser. Synd det ikke kan la seg gjøre å bygge noe lignende i Norge.

Her er en zip-line rigget fra taket på et av byggene på
beredskapsenteret til det danske Civilforsvaret, og så
skal ekvipasjen sendes ned på bakkenivå ca. 40 meter
lengre bort (foto: Truls Aronsen).

Tidkrevende
Søk og fremgraving i ras og ruiner er svært tids- og ressurskrevende. Det er derfor et slikt samarbeid er så nyttig. Hundene overgår menneskene milevis med sin luktekapasitet, og kan derfor relativt raskt snevre inn betraktelig hvor det kan være funn. En hundenese vil også i mange tilfeller overgå svært avanserte og kostbare tekniske hjelpemidler. Når det er lokalisert funn og den mest hensiktsmessige inngangen eller angrepsveien er kartlagt, starter selve grave- og frigjøringsarbeidet som kan pågå i timevis. Da er det viktig at det er godt trente hunder som har markert, så det ikke brukes tid og krefter på noe som ikke er reelt. Dette er også bakgrunnen for at det gjerne søkes med to hunder uavhengig av hverandre før man starter selve grave- og frigjøringsjobben.

Kjemperessurs
Fagansvarlig for redning i OBRE, Trond Stenseth-Ringstad, påpeker at hund og hundefører er en kjemperessurs for OBRE ved USAR-hendelser.

– Alle parter jobber 24/7 og vil komme publikum raskt til unnsetning om eller når det skulle bli et behov. Det at vi også begynner å kjenne hverandre godt er en kjempefordel den dagen man står oppe i hendelsen. Vi ser virkelig at dette samarbeidet bærer frukter, forteller Stenseth-Ringstad.

Av skarpe oppdrag i senere tid, hvor OP og OBRE har samarbeidet, er leirraset på Sørum i november 2016. Her var OBRE sikringen for hundefører og hund ved søksarbeidet etter de savnede arbeiderene.

Ambulansetjenesten
Det kan også være aktuelt at ambulansetjenesten må frem til de skadelidte før de er frigjort, derfor var også de med på en større øvelse nylig på et stort bygg som senere skal rives i Oslo. Da ble ambulansepersonell firt ned i trange sjakter samme vei som politi og hund, og måtte ta seg frem etter anvising fra brannfolkene, som da har hovedansvaret for sikkerheten til alle innsatsmannskaper og hunder.

NORSAR
OBRE har tidligere hatt samarbeid med Norske Redningshunder og helsevesenet gjennom NORSAR (Norwegian search and rescue team), men etter oppdraget i forbindelse med jordskjelvet i Nepal i 2015 har ikke NORSAR vært operative. Det har ikke vært bevilget penger til reetablering etter at det meste av NORSAR sitt utstyr ble satt igjen til de nødstilte i Nepal. Uavhengig av hvor denne saken står er det veldig bra at blålysetatene i Oslo har et så godt samarbeid som vil komme publikum til nytte den dagen det skulle skje noe.

Kilde: Intern rapport for OBRE skrevet av Trond Stenseth-Ringstad og Kilden (internavis for Oslo Politidistrikt)

COMMENTS