Bedre rustet til å redde liv i vann

Bedre rustet til å redde liv i vann

I Gjensidigestitelsens prosjekt ”Det store brannløftet” er overflateredning et av satsningsområdene. De siste årene har drukningsulykker krevd flere liv enn de som har gått med i brann. Gjennom prosjektet ønsker stiftelsen å øke kompetansen og beredskapen på vannredning gjennom å dele ut utstyr og gjennomføre opplæring.

– Det har vært veldig lærerikt å være med i vannredningsprosjektet, sier Kolbjørn Ingvaldsen fra Narvik som er en av de regionale instruktørene.

Til sammen har 230 kommuner fått utdelt overflateredningsutstyr og i løpet av september og oktober skal 25 regionale instruktører kurse 263 lokale instruktører. Brannmannen fikk en prat med en av de regionale instruktørene, Kolbjørn Ingvaldsen, fra Narvik.

Hvorfor er du opptatt av overflateredning og vannredning?

– Overflateredning har vært et interesseområde helt siden jeg begynte i brannvesenet. Jeg har vokst opp ved havet og har mistet familiemedlemmer i drukningsulykker. Det å ha en beredskap på vannredning er viktig for oss som jobber med redning da vi kan gjøre en effektiv og trygg innsats i et miljø som kan være veldig krevende og vanskelig. Og for Norges befolkning er det betryggende å vite at dem får hjelp når ulykken har inntruffet.

 Du er regional instruktør i Gjensidigestiftelsens prosjekt ”Det store brannløftet”, der vannredning er et av satsningsområdene. Hvordan ble du regional instruktør?

– Tidligere jobbet jeg som kursleder ved Norges Brannskole der en av mine hovedområder var overflateredning. Jeg ble spurt om å være brannskolen sin fagrepresentant i dette prosjektet sammen med Lars Fossum og Martin Baade Karlsson. Det takket jeg fort ja til. Dermed ble det naturlig å være en av de regionale instruktørene. Det har vært veldig lærerikt å jobbe sammen med folkene bak dette prosjektet.

 Som regional instruktør skal du nå være med å kurse lokale instruktører til høsten. Dette kurset er forankret til Norges Brannskole, men skal gjennomføres på mange forskjellige plasser rundt om i landet. Fortell litt mer om det kurset.

– Gjensidigestiftelsen gav norske brannvesen en enorm gavepakke der overflateredningsutstyr var et av satsingsområdene. Med utstyret kommer opplæring og kompetanseheving. Fra høsten 2017 starter kursene for lokale instruktører som igjen skal lære opp mannskapene i sine respektive brannvesener. Disse kursene går over 3 dager og innebærer overflateredning, redning i rennende vann og redning i is og kulde. I kurset inngår også kjennskap til og bruk av utstyr, svømmeteknikker, redningsteknikker, bruk av redningsflåter etc.

Antallet drukningsulykker er relativt høyt i Norge. Hva mener du er det viktigste man må gjøre for å få ned den statistikken?

– Det er mange faktorer som må sees på når det gjelder drukning i Norge. Alt ifra tidlig svømmeopplæring, bruk av redningsvest når man ferdes i sjø eller nært vann mm. Etter det store brannløftet vil norske brannvesen være bedre rustet til å gjøre livreddende innsats i vann enn tidligere. Bare det at vi nå kan gjøre innsatser i elv er et stort løft for oss.

Mosseregionen Interkommunale Brannvesen har redningsfridykking. Hvordan ser du på en slik løsning?

– Redningsdykkertjenesten i Norge i dag er veldig bra, men for noen deler av landet kan det ta opp til en time å få redningsdykkere i vannet ved en hendelse samt at redningsdykking for små kommuner kan være en dyr tjeneste. Der har Mosseregionen interkommunale brannvesen laget en tjeneste som tillater redningsfridykking. Dette krever mye øvelse og en solid HMS. Jeg mener personlig at slike initiativ som er med på å styrke beredskapen er veldig bra. Det handler om at Norges befolkning skal få hjelp så raskt og effektivt som mulig.

Brannmannen takker for praten og ønsker lykke til med kursene for de lokale instruktørene!

COMMENTS