Dårlig dykkerberedskap

Dårlig dykkerberedskap

To dykkere fra Drammen og Lier brann- og feiervesen var fremme i Holmestrand 25 minutter etter at de fikk meldingen, da en eldre kvinne kjørte utfor kaikanten i mars.

Kvinnen ble raskt brakt opp, men hun kunne ikke reddes. Drammen og Lier brann- og feiervesen deler redningsdykkerberedskapen for Øst- landsregionen med Oslo brann- og redningsetat og Fredrikstad brann- og redningskorps. Pa strekningen mellom Drammen og Kristiansand finnes i dag ingen organisert redningsdykkerberedskap. Overlege Jon Erik Steen-Hansen ved Vestfold Sentralsykehus er kritisk til at hele kystfylket Vestfold mangler redningsdykkere. Steen-Hansen var selv den som startet gjenopplivningsforsøk på kvinnen. De manglende dykkerressursene langs Oslofjordkysten bunner i et strengt regelverk som gjør det for kostnadskrevende for alle brannvesen å ha en kontinuerlig redningsdykkerberedskap.

– Jeg synes at det ville vært helt naturlig at redningshelikopteret på Rygge hadde redningsdykkerberedskap. Den raskeste veien er tross alt luftveien, sier Steen-Hansen. Det forutsetter imidlertid at beredskapstiden for helikopteret kortes ned til 15 minutter som foreslått. Dagens dykkerberedskap er for tilfeldig da kun noen brannvesen har mannskaper og ressurser til å ha tjenesten. Dette betyr at lange strekninger langs kysten ikke har en dykkerberedskap, sier Steen-Hansen til «Brannmannen». Tidligere prosjektleder for politihelikopteret, Per Kristian Hoff sier at man kunne nådd Holmestrand på ca. 15 minutter med politihelikopteret hvis de var stasjonert i Oslo og brukte dykkere fra Oslo brann- og redningsetat.
-I prøveperioden med politihelikopteret drev vi øvelser og reelle oppdrag sammen med dykkere fra Oslo brann- og redningsetat. Innen fem minutter var vi i lufta med to dykkere, en sikringsmann og utstyr. Med en slik kort reaksjonstid ville vi hatt en langt bedre redningsdykkerberedskap, sier Hoff. Oslo brann- og redningsetat har i mange år hatt et samarbeid med Norsk Luftambulanse hvor dykkere blir hentet av luftambulansens helikopter og fraktet ut til store deler av Østlandsregionen.

COMMENTS