Dykkertjenesten i Alta opp på godt nivå igjen

Dykkertjenesten i Alta opp på godt nivå igjen

Alta brannvesen startet i 2001 opp med redningsdykkertjeneste da de utdannet seks av mannskapene til redningsdykkere. Men det har hele tiden etter det vært et ønske om å utdanne flere så man har kunnet ha en god redningsdykkerberedskap hele tiden.

Saken har vært oppe til politisk behandling flere ganger uten resultat, men på budsjettet for 2016 fikk brannvesenet 600.000 kroner til formålet og nå består beredskapen av 11 redningsdykkere.
– Vi er veldig fornøyd med at redningsdykkerberedskapen har blitt hevet. Tidligere måtte dykkerne i noen tilfeller vente på at dykker som hadde frivakt kunne komme før de rykket ut. Nå har vi en beredskap med to dykkere og linemann på hvert lag. Det gjør det også lettere å øve da vi ikke trenger å kalle inn frimannskaper. Med vår nærhet til kyst, innsjøer og elver er det betryggende med en så god beredskap, sier brannsjef Knut Suhr.
Brannvesenet i Alta bistår også nabokommuner med dykkere i et samarbeid med 330-skvadronen eller privat helikopter som er stasjonert i Alta.

– Vi hadde i 2015 seks oppdrag med redningsdykkerne. I tillegg til drukning- og sokningsoppdrag så bistår vi også kommunen med dykkeroppdrag da noen av våre mannskaper også er arbeidsdykkere, sier brannsjefen.
Alta brannvesen har bygd opp en redningsdykkerbil, men ønsker seg en ny bil.
– Vi trenger en ny redningsdykkerbil, men en slik koster 1,2 millioner kroner. Vi hadde håpet på en ny bil gjennom Brannløftet, men nå får vi jobbe videre med midler til dette, sier Suhr.

Publisert: 01-02-2017

COMMENTS