Første deltidsbrannvesen med redningsdykkere?

Første deltidsbrannvesen med redningsdykkere?

Til tross for øsende regn, var det samlet en del osinger som tilskuere på kaien i Os sentrum, lørdag 25. august. Ordfører Terje Søviknes var invitert til å si noen ord, og for å offisielt markere at vi har blitt en kommune med redningsdykkere. Os kommune har hatt en rekke dramatiske drukningsulykker de siste årene. Vi husker alle bussen som havnet i sjøen ved Hatvik fergekai der seks personer druknet.

Os kommune er antakelig den første og foreløpig eneste kommune i landet med
deltidsbrannvesen som også har en etablert redningsdykkertjeneste. For ca. to år siden søkte brannvesenet i Os om å få komme inn under overgangsordningen som var, for å oppjustere sine dykkere til dagens krav. Det ble sendt inn dokumentasjon på tidligere utdanning og erfaring til Direktorat for arbeidstilsynet. Dette dannet grunnlaget for den videre opplæring det var behov for. I dag har Os brannvesen fem dykkere som er sertifisert med klasse R. Videre er det utdannet to brannmenn som er godkjent som dykkeassistenter.
Videreutdannelsen av de allerede erfarne dykkerne i Os foregikk som et intensivt kurs over 14 dager, der vi tok helgene i bruk for å komme i mål.

Statens Dykkerskole var ansvarlig for kurset. Som instruktører ble Per Ragnar Jensen fra Statens dykkerskole og Stein Gjøsund fra Bergen Brannvesen brukt. Begge med betydeligerfaring innenfor fagfeltet redningsdykking.
Etter 14 slitsomme, men interessante dager med mye teori og utallige utrykningsdykk, var de fire dykkerne Gitle Smaadal, Svein Rune Frantzen, Tor-Geir Skutlaberg og Bjarte Rotnes klar til en praktisk og en teoretisk eksamen, som samtlige bestod.
Redningsdykkerne i Os har nære forbindelser til Bergen Brannvesen, der redningsdykkeransvarlig Leif Linde har åpnet for et faglig samarbeid bade på øvelse-, utstyr- og innsatssiden. Dette er av stor betydning for å kunne drive en effektiv redningstjeneste når alarmen går, og det står om sekunder for å kunne redde liv.

En takk til politikerne i Os kommune, som prioriterte penger til et så viktig tiltak det er å etablere en slik tjeneste i en kystkommune. De fleste steder i Norges land er det svært langt mellom kommuner som har etablert redningsdykkertjeneste.


 

Gratulerer med fire nye redningsdykkere, ordfører Søviknes.

Hva er tanken bak en for så vidt stor investering for en kommune på Os størrelse?
– Os kommunes vurdering ligger i at vi har hatt flere ulykker hvor det har vært behov for redningsdykkere, og har sett viktigheten med slik beredskap og spesialkompetanse. I 1994 var jeg selv med å redde en mor med spedbarn fra drukning ved Lysefjorden i Os. Jeg arbeidet den gang som selvstendig fisker og hadde derfor båt tilgjengelig midt på vinteren. Denne episoden sitter selvfølgelig fremdeles i hodet når en skal vurdere slike innvesteringer. Den gang stod redningsmannskapene på kaien uten å ha de rette hjelpemidlene til rådighet.
Dette bare understreker viktigheten i å ha slik kompetanse/beredskap på plass for, og ikke etter en ulykke.
Søviknes vil utfordre andre kommuner og sier han vil se den ordføreren i øynene som har sagt nei til slik beredskap hvis en slik ulykke skulle oppstå. Ordføreren vil presisere at det ikke er noe ønske at Os kommune skal være de eneste med deltidsmannskaper med en slik redningstjeneste, og vil derfor oppfordre andre tilsvarende kommuner om å etablere en slik beredskap.
Tilsluttvil Søviknes berømme de ansatte ved brannetaten i Os, alle fra brannkonstabel til brannsjef for den «stå på viljen» og innsatsen de har vist ved denne etableringen.

 

Publisert: 05-09-2001

COMMENTS