Legger ned dykkerberedskap

Legger ned dykkerberedskap

I flere år har Arendal brannvesen kjempet for å holde dykkergruppen i gang, men nå gir de opp. Årsaken er forgubbing blant dykkerne. l. april var det slutt.

Det er med sterk beklagelse at vi nå ikke lenger ser det som mulig å opprettholde tilbudet, sier brannsjef Jan Kongsvik i Arendal brannvesen til Agderposten. På grunn av flere avganger i dykkergruppen den senere tid har vi ikke tilstrekkelig mange dykkere til å holde tjenesten operativ. Da dykkergruppen ble etablert var det rundt 15 brannmenn med. I dag er det bare sju igjen.
Vi kan ikke lenger innestå for en pålitelig dykkertjeneste eller for sikkerheten til dykkerne, sier brannsjefen som derfor har vurdert det slik at tjenesten måtte nedlegges.

Det er ikke rekruttert nye dykkere til Arendal brannvesen de siste fem årene fordi man ikke har ansatt nye brannmenn. Sjansen for at det blir ansatt noen dykkere de nærmeste årene er små, fordi ingen går av med pensjon og dermed skal ingen ansettes.
Seksjonsleder for beredskapsavdelingen Asbjørn Ribe mener Arendal branndistrikt er for Lite til å ha en oppegående dykkertjeneste, det er ikke nok mannskap å ta av.
Hvert år har dykkerne fra Arendal brannvesen rykket ut på mellom 10 og 15 potensielle drukningsulykker. Nå må politiet finne dykkere andre steder og da vil det ta vesentlig lengre tid for dykkerne er på plass og sjansene for å redde liv reduseres kraftig. 

COMMENTS