Vanskelig søk i foss

Vanskelig søk i foss

Brannvesenets dykkertjeneste i Stavanger fikk 27. november i fjor forespørsel fra politiet i Rogaland om a bistå med søk etter en savnet person i Månafossen og i elven nedenfor.

Månafossen ligger i Gjesdal kommune, ca seks mil fra Stavanger. Det er et svært populært turområde med god parkeringsplass og sti opp til fossen.

På grunn av veldig stor vannføring i fossen ble det diskutert nøye om det var mulig med hensyn til sikkerheten å gjennomføre dykkingen på den aktuelle plassen før en foretok seg noe. Det ble da bestemt at dykk i fossen ikke var tilrådelig denne dagen så de søkte i elven nedenfor fossen. Denne dykkingen var vanskelig og krevende både for dykkerne og lederne.

Nytt søk dagen etter
Politiet ønsket å sjekke ut en del kulper nedover elven og dette ble igangsatt dagen etter.
Vannføringen var fortsatt veldig stor med veldig sterk strøm. På grunn av den sterke strømmen, mistet en dykker den ene svømmefoten og holdt på å miste masken. Linen som i dette tilfellet var festet rundt livet strammet slik at dykkeren følte et veldig stort press på mage og brystregionen noe som medførte pusteproblemer. Dette må i ettertid informeres om til alle som driver med denne tjenesten.

De kulpene som politiet ønsket a søke, ble søkt uten resultat. Det gjensto nå bare omradet rett under fossen og to kulper nedenfor den, men på grunn av den store vannføringen, var det umulig på dette tidspunkt. Det ble derfor avtalt at politiet skulle kontakte brannvesenet når de eller deres kjentmann mente at dette var mulig.

Ny forespørsel
5. januar i år kom det forespørsel fra lensmann Odd Strand i Gjesdal kommune om brannvesenet kunne påta seg a dykke under selve Manafossen for å sjekke ut om den savnede personen kunne ligge der. Dette stilte brannvesenet seg positive til å gjøre. De skulle da ta kontakt med Kjell Haland, som er kjentmann i område, for å avtale når tid det var hensiktsmessig å gjøre dette med hensyn til is, føre, vannføring og sikkerhet for mannskapene.

Brannvesenet tok kontakt og de hadde en god dialog pr telefon om hvorvidt kjentmannen anså at dette var mulig og hvilke forhold som var der i den aktuelle perioden man anså det som mest ideelt å utføre dette oppdraget.
I samtalen ble det fokusert på høy sikkerhet for mannskapene og brannvesenet forklarte derfor at de måtte skaffe til veie en del utstyr for å utføre denne jobben. Dette var der full forståelse for.

Brannvesenet gikk da i gang og skaffet tilveie det klatre- og rappeleringsutstyret som skulle være nødvendig for å utføre dette oppdraget, etter å ha rådført seg med en spesialist på dette omradet.
Det ble i planleggingsfasen tatt ut en gruppe på fem mann som stilte seg villige til å være med på dette oppdraget. Denne gruppen snakket sammen om hvordan oppdraget skulle utføres og på hvilken måte det skulle gjøres.

Dykket under selve Månafossen 
Mandag 8. januar 2001 var været og forholdene så bra at de kunne starte søket i området rett under fossen og to kulper nedenfor den.

Arbeidet ble umiddelbart satt i gang med å bore et ankerfeste for sikring. Arbeidet med å lage en sikker rute over is og snøbelagte steiner inn til fjellveggen og ned til selve fossen gikk uten problemer. Dykkerne gjorde seg etter hvert klare og dykkerutstyret ble brakt ned til fossen. På grunn av sterk vind, råk og bråk fra fossen, var det problematisk å snakke, så dykkerne ble enige om kun å bruke line med på forhånd avtalte signal. Denne linen var festet i fjellveggen og gikk gjennom to trinser for å lette arbeidet med å få dykkerne og eventuelt den savnede personen opp.

Dykkingen under fossen gikk uten problem, sikten var veldig god og det var lite eller ingen strøm. Selve nedslaget fra fossen var bare på ca en halv meter under vannflaten og ga ikke dykkerne noe problem. Dybden var på fem-seks meter. Selve søket under fossen tok 25 minutter uten noe funn.

Et lærerikt oppdrag
Dykkerne begynte da å rigge ned alt utstyret for å ta seg videre ned i to kulper som ikke tidligere var sjekket ut. To dykkere tok seg ned via selve elven og hadde et flaskesett med seg. Disse søkte gjennom kulpene også her uten resultat. De tok seg videre ned til parkeringsplassen via elven for å sjekke dette strekket en gang til, også dette var uten funn.
Oppdraget var da avsluttet og det ble enighet med politiet om at de skulle ta kontakt med brannvesenet dersom det ble aktuelt med søk andre steder enn de som til nå var foretatt.

Personen ble senere funnet omkommet rett ovenfor fossen.
Gruppen var til tross for utfallet, veldig fornøyd med jobben og var enige om at det hadde vært et lærerikt oppdrag. Erfaringene vil de bringe med seg i det videre arbeidet ved dykkertjenesten i brannvesenet. Er det lesere av bladet Brannmannen som ønsker flere detaljer fra dette dykket kan de ta kontakt med dykkermester Aage Ramsfjell ved Stavanger brannvesen på tlf. 51 50 88 81.

COMMENTS