Slide
FAGKONFERANSEN
BRANN & REDNING 2024
24. – 25. september
På Brann & Redning 2024 vil man kunne delta på faglige foredrag, besøke utstillere av utstyr og tjenester til brann- og redningstjenesten, treffe kolleger og holde seg oppdatert i bransjen.
Slide 1
NÅR

24. – 25. september 2024

HVOR

Thon Congress Hotel Gardermoen

HVA

Brann & Redning Fagkonferansen 2024

Tekst venstre

KONFERANSEN

FAG, NYHETER OG INNOVASJON

På Brann & Redning 2024 vil man kunne besøke et 50-talls utstillere av utstyr og tjenester til brann- og redningstjenesten, delta på faglige foredrag, treffe kolleger og holde seg oppdatert i bransjen.

Brann & Redning henvender seg til alle grupper av redningspersonell samt andre som har ansvar for, eller interesse for, utvikling av brann- og redningstjenesten i Norge.

Tekst høyre

NOMINASJON OG AVSTEMMING

ÅRETS BRANNSTASJON 2024

Også i 2024 ønsker vi å løfte frem en brannstasjon som har gjort noe ekstra for enten stasjonen, brannvesenet, enkeltindivider, lokalsamfunnet eller innovasjon av rutiner eller utstyr.

Vinner 2023: Narvik Brannstasjon

Tekst venstre

BILDEGALLERI

BILDER FRA fjorårets KONFERANSE

Se bilder fra kåringen av årets brannstasjon, foredrag og utstillere av utstyr og tjenester til brann- og redningstjenesten.

Tekst høyre

GI DIN STØTTE TIL

NUBAS

Norsk Ukrainsk brann- og ambulansestøtte er en humanitær organisasjon, hvor formålet til organisasjonen er å effektivt overlevere norske donasjoner av brann- og ambulansemateriell, herunder kjøretøy til krigsrammede Ukraina.

NUBAS VIPPSNUMMER: 746679
NUBAS KONTONUMMER: 9001.06.48083