Slide
FAGKONFERANSEN
BRANN & REDNING 2023
Hovedtemaer: "Brannen i Kragerø" og "Brannvesenet i endring"
Brann & Redning henvender seg til alle grupper av redningspersonell samt andre som har ansvar for, eller interesse for, utvikling av brann- og redningstjenesten i Norge.
Foto: Ivar Ruud Eide
Slide 1
NÅR

26. - 27. september 2023

HVOR

Thon Congress Hotel Gardermoen

HVA

Brann & Redning Fagkonferansen 2023

Tekst venstre

HOVEDTEMA

brannen i kragerø

Hovedtema for fagkonferansen er i år er brannen i trehusbebyggelsen i Kragerø, samt Brannvesenet i endring. Detaljert program for konferansen vil bli presentert på et senere tidspunkt. Hold av datoen og meld deg på i dag;

Tekst høyre

NOMINASJON OG AVSTEMMING

ÅRETS BRANNSTASJON

I år ønsker vi å løfte frem en brannstasjon som har gjort noe ekstra for enten stasjonen, brannvesenet, enkeltindivider, lokalsamfunnet eller innovasjon av rutiner og utstyr. Vi vil komme tilbake til kriterier og informasjon om nominering og avstemming.

Tekst venstre

UTSTILLERE

FAG, NYHETER OG INNOVASJON

På Brann & Redning 2023 vil man kunne besøke et 50-talls utstillere av utstyr og tjenester til brann- og redningstjenesten.