Slide
FAGKONFERANSEN
BRANN & REDNING 2023
Vi kan se frem til et spennende program med fag, nyheter og innovasjon.
Se oppdatert informasjon om program, foredragsholdere, utstillere og praktisk:
Foto: Ivar Ruud Eide
Slide 1
NÅR

26. – 27. september 2023

HVOR

Thon Congress Hotel Gardermoen

HVA

Brann & Redning Fagkonferansen 2023

Slide
Om fagkonferansen Brann & Redning 2023

Brann & Redning henvender seg til alle grupper av redningspersonell samt andre som har ansvar for, eller interesse for, utvikling av brann- og redningstjenesten i Norge.

Tekst venstre

HOVEDTEMA

brannen i kragerø

Hovedtema for fagkonferansen er i år er brannen i trehusbebyggelsen i Kragerø, samt Brannvesenet i endring. Se fullstendig program for konferansen under fanen Program.

Slide
Slide
Tekst høyre

NOMINASJON OG AVSTEMMING

ÅRETS BRANNSTASJON 2023

I år ønsker vi å løfte frem en brannstasjon som har gjort noe ekstra for enten stasjonen, brannvesenet, enkeltindivider, lokalsamfunnet eller innovasjon av rutiner og utstyr. Avstemmingen er avsluttet, og vinneren vil bli presentert på fagkonferansen på Gardermoen 26.-27. september.

Tekst venstre

UTSTILLERE

FAG, NYHETER OG INNOVASJON

På Brann & Redning 2023 vil man kunne besøke et 50-talls utstillere av utstyr og tjenester til brann- og redningstjenesten.