Tekst høyre
kontakt
brann & redning

Håvard Bakken – mobil: 982 25 820
Lars Brenden – mobil: 928 00 378

teknisk arrangør

InHouse AS – Fredrik Langfeldt
Mobil: 908 95 121 / e-post: fredrik@inhouseas.no

Foto: Lars Magne Hovtun