Program

| MESSEKART
| UTSTILLEROVERSIKT

Mellom hvert foredrag anbefaler vi mingling i utstillerområdene, der det også alltid vil være servering av snacks og forfriskninger. Velkommen til Brann & Redning 2023!

Tirsdag 26. september

09:00
Registering
Mingling i utstillerområdene
11:00
Brann- og redningsvesenets plass i totalberedskapen?

Vil brann- og redningsvesen få en økt rolle i fremtida?
Medlem av totalberedskapskommisjon, Jon Halvorsen

12:00
Brannvesenet i Ukraina

Brann- og redningsvesenets rolle, innsats og materiellbehov under den pågående krigen i Ukraina.
Oberstløytnant og brannsjef i Dnipropetrovsk, Igor Karelin

13:00
Lunsj
13:45
Helhetlig gjennomgang av brann- og redningsvesen

Hvilke anbefalinger gis om oppgaver, roller, kompetanse mm?
Avdelingsdirektør Johan Marius Ly, DSB

14:45
Storbrann i Kragerø

Erfaringer fra brannen i den verneverdige trehusbebyggelsen i Kragerø
Brann- og redningssjef Morten Meen Gallefos og innsatsleder Odd Morten Dalen, Grenland brann og redning IKS

15:15
Pause
15:45
Vern av kulturhistoriske bygningsmiljøer

Riksantikvarens forebyggende brannsikringsarbeid
Seksjonssjef Linda Veiby og seniorrådgiver Cathrine Skredderstuen, Riksantikvaren

16:15
Pause – Wraps i utstillerområdet
16:45
Ny utdanning

Status for fagskolestudiet
Rektor Karl Erik Arnesen, Brann- og redningsskolen

17:15
Kaffe og forfriskninger i utstillerområdene
Hotellinnsjekk ved registering (20 min)
19:30
Get together bar
20:00
Middag

Onsdag 27. september

08:30
Registering
09:00
Nytt oppdragshåndteringsverktøy for 110-sentralene

hvilke effekter vil dette gi for brukerne?
Leder Trond Brenden og forvaltningsansvarlig Robin Åsheim 110 NKS

10:00
Utfordringer ved batteriteknologi for brann-Norge

Utrykningsleder og fagansvarlig trafikk Rune Wiggo Johnsen, Trøndelag Brann- og redningstjeneste IKS

11:00
Prosjektering og brannsikkerhet ved solcelleanlegg

Brannmester Thomas Bjølseth, Mosseregionen brann- og redning IKS

Erfaringer fra branner med solcelleanlegg

Brannmester Trond Busterud, Kristiansandsregionen brann og redning IKS

11:30
Lunsj
12:30
Kartlegging av dagens eksponering for kreftfremkallende stoffer blant norske brannkonstabler

“Kreftrisiko blant brannmenn” er et samarbeidsprosjekt mellom STAMI og Kreftregistret.
Seniorforsker Raymond Olsen, STAMI

13:30
Ny veileder for brannstasjoner

Anders Leholt-Raaer og Tommy Kristoffersen, Brannmenn mot kreft

Mellom hvert foredrag anbefaler vi mingling i utstillerområdene, der det også alltid vil være servering av snacks og forfriskninger. Velkommen til Brann & Redning 2023!

Slide
Slide