Tekst høyre
program
Fagprogram

Vi jobber med å fylle et aktuelt og interessant fagprogram, og vil komme tilbake med endelig program nærmere konferansen. Dette er foreløpig program:

  1. PLIVO med 4 mennesker drept på Nes- hvordan håndterte nødetatene på Øvre Romerike hendelsen der og etterpå.
  2. Ny teknologi revolusjonerer brann- og redningsvesenets arbeid. Dronen som kan løfte 40 kg sparer ressurser.
  3. Hva bør vi gjøre ved brann i solcelleanlegg og absolutt ikke gjøre?
  4. Ny fysisk test – hva inneholder denne og hvorfor er testelementene valgt?
  5. CBRNe-prosedyre – implementering i brann- og redningsvesen
  6. Erfaringer fra samvirkekursene på PHS
  7. Informasjon om fagskolestudiet og kurstilbud ved Brann- og redningsskolen
  8. Nytt oppdragshåndteringsverktøy – erfaringer fra de første brukerne
  9. Økt myndighet til 110- sentralene – hvordan styre første innsats?
  10. Nasjonal prosedyrebank for brann og redning