Forside
FAGKONFERANSEN
BRANN & REDNING 2024
betingelser UTSTILLERE

Brann og Redning 24.-25. september 2024

BETINGELSER FOR UTSTILLERE

1. Påmelding er bindende.

2. Arrangør forbeholder seg retten til å stoppe påmelding eller å redusere det påmeldte arealet hvis det viser seg at utstillingen blir fulltegnet før fristen utløper. Arrangør har siste avgjørelse når det gjelder tildeling av plass.

3. Det enkelte utstillingsareal må settes i stand av den enkelte utstiller med eget standutstyr eller utstyr leid av utstyrssamarbeidspartner. Utstillere må forholde seg til oppgitte klokkeslett for opp- og nedrigg.

4. Standleie blir fakturert ved påmelding. Dersom ikke fakturaen blir betalt i henhold til betalingsbetingelser, forbeholder arrangøren seg retten til å tildele plassen til andre utstillere.

5. Utstilleren er ansvarlig for de skader han selv, hans personell, produkter og lignende påfører bygninger, anlegg og personer. Arrangørens, hotellets og myndighetenes lover, forskrifter, instrukser og anvisninger må følges nøye. Nødvendige reparasjoner og utbedringer av skader skjer for utstillers regning.

6. Utstilleren må selv sørge for all transport, montasje, nedrigging, pakking og bortkjøring av sine varer og sitt demonstrasjonsmateriell. Alt gods til utstillingen må være godt merket med navn.

7. Når utstillingen er demontert skal standen tilbakeleveres fri for søppel, dekorasjoner og lignende. Hvis dette ikke er skjedd blir utstilleren belastes for arrangørens kostnader med dette.

8. Arrangør påtar seg intet ansvar for utstilte varer, utstyr og tredjepersons eiendeler. Utstilleren dekker selv alle nødvendige forsikringer. Utstillingsområdet vil bli avlåst eller bevoktet om natten.

9. Arrangørens tilgodehavende hos utstilleren må være betalt og mottatt av Brann & Redning før montering av utstillingen kan starte.

10. Avbestilling senere enn 8 uker før arrangementet starter, medfører at halv standleie for det bestilte arealet forfaller til betaling. Avbestilling 4 uker før arrangementet starter, medfører at hele standleien for det bestilte arealet forfaller til betaling. Eventuell reduksjon av bestilt utstillingsareal må skje senest 8 uker før arrangementet starter. Reduksjoner på et senere tidspunkt medfører betaling av hele det bestilte arealet.

11. Der flere firma/firmas produkter er registrert på samme stand, faktureres de aktuelle firma med påmeldingsavgift i tillegg til hovedutstiller.

12. Utstiller må bestille rom for overnatting gjennom InHouse AS. Dette blir fakturert til den enkelte utstiller. Innlosjering på andre hotell enn hovedhotellet vil måtte påregnes. Hotellrom som avbestilles senere enn 6 uker før arrangementet vil i sin helhet belastes utstiller. Det vil bli sendt ut egen informasjon vedr. dette senere.