Tekst høyre

GI DIN STØTTE TIL

NUBAS

Norsk Ukrainsk brann- og ambulansestøtte er en humanitær organisasjon, styret består av personer med lang erfaring med overlevering av donerte brannbiler og brannmateriell til brannvesenet i Ukraina.

Formålet til organisasjonen er å effektivt overlevere norske donasjoner av brann- og ambulansemateriell, herunder kjøretøy til krigsrammede Ukraina.

NUBAS har direkte kontakt med ledelsen i brannvesenet i Ukraina som fortløpende melder behovet. Brannbilene og materiellet de i samarbeid med andre humanitære organisasjoner allerede har overlevert til Ukraina er tatt i bruk øst i landet der krigen har rammet befolkningen hardest.

NUBAS er en non-profit organisasjon og alle donerte midler går uavkortet til utgifter i forbindelse transport av kjøretøy og materiell til Ukraina. Alle i styret og andre medlemmer arbeider altså frivillig og uten lønn.

Ta kontakt om dere har brann- eller ambulansemateriell, herunder kjøretøy dere ønsker å donere til Ukraina.

Om dere ønsker å bidra økonomisk til arbeide med transport av donerte beredskapsbiler og materiell se vipps og kontonummer nedenfor.
Ukraina står bokstavelig talt i brann, de trenger all hjelp de kan få!

NUBAS VIPPSNUMMER: 746679
NUBAS KONTONUMMER: 9001.06.48083