Forside
FAGKONFERANSEN
BRANN & REDNING 2024
betingelser

Brann og Redning 24.-25. september 2024

Betingelser deltakere

1. Påmelding er bindende

2. Arrangør forbeholder seg retten til å stoppe for påmeldinger hvis det viser seg at konferansen blir fulltegnet.

3. Betaling gjøres pr. tilsendt faktura ved påmelding. Det sendes ut en fellesfaktura per arbeidsgiver.

4. Ved mangelfulle eller ukorrekte opplysninger som medfører at det må utstedes ny faktura, vil det tilkomme endringsgebyr kr 150,- ekskl. mva pr. endring. Hvis din arbeidsgiver skal betale faktura, sjekk før påmelding om dere mottar EHF-faktura, riktig fakturaadresse, eventuelt bestillings-/ referansenr eller annet som skal registreres.

5. Ved avbestilling vil påløpte gebyrer fra hotell og eksterne leverandører bli belastet, pluss et avbestillingsgebyr på kr. 500,-.

6. Avbestillingsbetingelsene gjelder uansett årsak; generell avbestilling, manglende fremmøte, sykdom eller andre årsaker. Sjekk derfor om din personlige reiseforsikring også gjelder ved denne type utgifter.

TILBAKE TIL PÅMELDING >